Stavovi o akademskom integritetu zaposlenih na univerzitetima u Srbiji

Pitanja akademskog integriteta zapravo predstavlja jedno široko polje koje obuhvati čitav niz različitih tema, koje se mogu kretati od plagiranje naučnih radova, peko odnosa između kolega, do odnosa profesora prema studentima. Univerzitet predstavlja jedan poseban društveni svet u malom, u kome postoje pisana i nepisana pravila, ali u kome istovremeno neke važne teme, kao što je akademski integritet, nisu dovoljno prisutne u akademskoj komunikaciji.

Mreža akademske solidarnosti (MASA) je stoga, uz podršku Ambasade USA u Beogradu realizovala projekat koji se se bavi temom akademskog integriteta u akademskoj zajednici u Srbiji. U okviru druge faze Projekta realizovali smo anketno istraživanje čije rezultate predstavljamo u okviru ovog izveštaja.

Rezultate kvalitativnog istraživanje sa zaposlenima u USA akademskoj zajednici, na temu akademskog integriteta, možete pronaći na sledećem linku