MASA organizuje okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) organizuje okrugli sto na temu stručnog i profesionalnog integriteta u akademskoj zajednici. Cilj razgovora biće da se evaluiraju dometi i učinci primene Etičkog kodeksa, koji je usvojen 2016. godine, te inicira diskusija o institucionalnim reformama. Pored toga, u prvom delu diskuje će biti predstavljeni rezultati ankete MASE o akademskom integritetu, a potom i istraživačka studija o akademskim plagijatima u Srbiji.

Učesnici okruglog stola su:

Prof. dr Dalibor Petrović

Prof. dr Dušan Pavlović

Akademik prof. dr Vladica Cvetković

Prof. dr Ivana Spasić

Prof. dr Filip Ejdus

Mesto i vreme održavanja: Beograd, Medija centar (mala sala), 29.9.2022, 12.00 časova