Saopštenje MASE povod uskraćivanja titule profesora emeritusa profesoru Dušanu Teodoroviću

Povodom odluke Senata Univerziteta u Beogradu da jedino akademiku profesoru Dušanu Teodoroviću ne dodeli zvanje emeritusa, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) izražava zabrinutost da su pri glasanju članova Senata neakademski kriterijumi imali presudnu ulogu, te da je neizboru profesora Teodorovića isključivo doprinelo njegovo  javno istupanje i društveno-politički angažman. Kako je petoro uvaženih profesora predloženo za zvanje profesora emeritusa na Univezitetu u Beogradu, a od strane stručne komisije koju je obrazovao Senat svih petoro je ispunjavalo uslove, konačna odluka Senata da jedino akademiku profesoru Dušanu Teodoroviću ne dodeli zvanje emeritusa ostavlja utisak da su u njegovom slučaju presudili neakadmeski kriterijumi. Kako bi se otklonile sumnje u političku nepristrasnost sadašnjeg saziva Senata i očuvao ugled Univerziteta u Beogradu, MASA smatra da bi članovi Senata u najkraćem roku trebalo da izdaju obrazloženje ove sporne odluke. Podsećamo, osim što je ostvario nesumnjiv doprinos u nauci na domaćem ali i svetskom nivou, što je profesor emeritus na univerzitetu u SAD na kojem je predavao i akademik SANU, profesor Teodorović je bio i prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu. Iako argumentacija odluke Senata prilikom izbora profesora emeritusa nije obavezujuća po postojećim pravilnicima, smatramo da je važno za ugled i reputaciju Univerziteta u Beogradu da se navede argumentacija i obznani javnosti. Takođe, kako bi se u budućnosti sprečile potencijalne neregularnosti smatramo da je važno da se ovakva praksa uvede u postojeće pravilnike i da davanje argumentacije, za protivljenje ili uzdržavanje od podrške profesorima koji ispunjavaju sve formalne uslove za dodelu zvanja, postane obavezujuća pri glasanju.