Analiza procedura o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova

U okviru projekta o akademskom integritetu MASA je sprovela analizu pravila za utvrđivanje plagijata i praksa njihovog sprovođenja na Univerzitetu u Beogradu.

Analiza nas je dovela do nekoliko zaključaka. Prvo, procedure su komplikovane, dugotrajne i teško ih je privesti kraju.

Drugo, procedure najčešće zapinju na fakultetima na kojima dekani ili etičke komisije ili nastavno-naučna veća rade mimo pravila i usporavaju ili obustavljaju postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova.

Na sledećem linku možete pronaći izveštaj u celosti.