Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd pred zatvaranjem

MASA apeluje na sve nadležne institucije, kao i na stručnu i zainteresovanu javnost, ali i na studentsku zajednicu, da se usprotive najavljenom zatvaranju Studentske poliklinike u Beogradu. Nacrtom plana optimizacije zdravstvenih ustanova predviđeno je zatvaranje Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd (poznatog kao Studentska poliklinika) koji obuhvata centralnu ustanovu u Krunskoj 57, stacionar u Prote Mateje 29. i ambulante u studentskim domovima Studentski grad i na Karaburmi. Ova ustanova čiji je rad prilagođen specifičnim potrebama studenata, svojim kapacitetima uspeva da pruži optimalnu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu za univerzitetske studente u Beogradu. Radi se o velikom broju korisnika  ̶  oko 130.000 studenata,  što je praktično ceo jedan grad! Spajanjem Zavoda sa domovima zdravlja, preko 70% studenata ostalo bi delimično bez zdravstvene zaštite. 

Predloženim projektom Plana Optimizacije u zdravstvu Srbije ugasio bi se i  Stacionar Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata. Ukoliko bi se to desilo, pitanje je gde bi se smeštali bolesni studenti koji u Beogradu ne žive sa svojim roditeljima, posebno studenti iz studentskih domova. Njima je potrebna medicinska nega najčešće na nivou kućne nege, kakva je trenutno odlično organizovana u Studentskom stacionaru.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd imao je posebnu važnost tokom epidemije COVID 19 jer je savesno i odgovorno vodio brigu o studentima sa ovom infekcijom i sprečavao još gori tok epidemije. Upravo ova ustanova organizovala je smeštaj bolesnih studenata i praćenje  kontakata zaraženih tokom cele epidemije.  

Rezultati rada Studentske poliklinike često se prepoznaju kao primer dobre prakse zdravstvene zaštite (SZO, IPPF, UN, UNFPA, UNAIDS, UNICEF). Njegov osmišljen i kvalitetan rad na prevenciji bolesti mladih umanjuje pritisak na ostale zdravstvene ustanove i umanjuje ukupne troškove zdravstvene zaštite.

Uprkos tome, Nacrt Plana Optimizacije podnet je 6. februara 2021., a Vlada Srbije o njemu treba da odluči već 22. februara 2021. godine. Zbog ovog kratkog roka potrebno je da se hitno reaguje i očuva ustanova koja tradicionalno brine o zdravlju studentske populacije i koja bi trebalo, kao i do pre 20 godina, da omogućava zdravstvenu zaštitu i svih zaposlenih na univerzitetima.

Sličnu sudbinu dele i zavodi za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu i Nišu. Reforma zdravstvenog sistema Stbije, normalan je i očekivan korak u racionalizaciji javne potrošnje. Međutim, u vremenu kada Kovid-pandemija još traje, a društvena kriza se po tom osnovu produbljuje, sve poruke iz sveta i zemlje govore da je Srbiji neophodan robustan javni zdravstveni sistem i u postkriznom periodu. 

Zato smatramo da je očuvanje tradicije posebne studentske zdravstvene zaštite, prioritetno sa stanovišta brige o omladima. Uz to, napominjemo da je očuvanje Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti već godinama, a poslednji je Vlada usvojila 2019. godine („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019)