SPINOVANJEM PROTIV SLOBODE I KRITIČKOG STAVA INTELEKTUALACA

Slučaj pokrenut pred Etičkom komisijom protiv naše koleginice Danice Popović, profesorke Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ostaće zabeležen kao primer nečasnog spinovanja režimskih tabloida protiv slobode i kritičkog stava intelektualaca. Tim povodom MASA izražava svoju zabrinutost za ugled čitave akademske zajednice, smatrajući nedopustivim da se konstruisanjem slučaja i iznošenjem dezinformacija u medijima kleveću pojedinci spremni da iznose kritičko mišljenje o javnim politikama. Zbog toga MASA, uzimajući u obzir dokumenta i mišljenja tela koja su od početka bila uključena u ovaj slučaj iznosi sledeće činjenice:

  1. U izveštaju Etičke komisije Ekonomskog fakulteta iznet je stav da Etička komisija na osnovu izveštaja Stručne komijsije nije mogla da donese zaključak o plagijarizmu u prevodu udžbenika Međunarodna ekonomija.
  2. Etička komisija Ekonomskog fakulteta je predložila meru javne opomene, zbog toga što po mišljenju Etičke komisije, prof. Popović nije na adekvatan i blagovremen način istakla ulogu prethodnog prevodioca, prof. dr Stojana Babića
  3. Meru javne opomene izrekao je Dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu, po odluci NNV donetoj nakon razmatranja izveštaja Etičke komisije.
  4. Etički odbor Univerziteta u Beogradu je odbacio žalbu prof. Danice Popović iz proceduralnih razloga i bez razmatranja.

Na osnovu navedenog, MASA smatra da je sramotno i skandalozno spinovanje u tabloidnim medijima, koji izvrtanjem navedenih činjenica nameću javnosti zaključak o navodnom „plagiranju prevoda udžbenika“ kao i „da je Etički odbor UB potvrdio odluku NNV Ekonomskog fakulteta u Beogadu da se radi o plagijatu“. MASA ponovo naglašava svoj stav da se u ovom slučaju od početka radi o nametnutom i iskonstruisanom procesu, koji nije ni trebalo da bude predmet razmatranja Etičke komisije na način na koji je to učinjeno. Argument za ovo je činjenica da prevod udžbenika iz oblasti ekonomije nije akademski rad, niti naučno delo iz oblasti ekonomskih nauka. Upravo iz te činjenice i proizlazi rezultat rada Stručne komisije koja, kako je navedeno u mišljenju Etičke komisije, nije dala jasnu ocenu da li se radi o originalnosti odnosno plagijatu.

MASA smatra da najveća opasnost koja od ovog „slučaja“ može da proistekne u budućnosti jeste zastrašivanje univerzitetskih nastavnika, naučnika i drugih akademskih delatnika, kao i da pomenuti „slučaj“ posluži kao preventivno delovanje bilo koje vlasti, protiv njenih kritičara, kao i za  ograničavanje slobodnog delovanja intelektualaca u javnosti. Zato javno podržavamo našu članicu prof. dr Danicu Popović i pozivamo sve koleginice i kolege nastavnike i naučnike da na sličan način izoštre kritičke poglede prema dešavanjima u društvu i stvarnosti uopšte, i da deluju, solidarno, i još oštrije i doslednije u borbi za istinu i demokratizaciju, jer bez takvog stava nema ni napretka nauke i struke Srbije. MASA će im u svakom pogledu pružiti stručnu pomoć i podršku u odbrani njihovog autonomnog angažovanog i kritičkog stava.