Apel Filozofskom fakultetu

Apelujemo na upravu Filozofskog fakulteta i Odeljenje za filozofiju da do kraja i po postojećim procedurama sprovedu konkurs za asistenta, koji je raspisan u oktobru 2020. godine. 

Na pomenuti konkurs su se prijavila tri kandidata. Među njima i asistent Popović. Sva tri kandidata su pozitivno ocenjena, ali je komisija predložila da na mesto asistenta bude izabrana kandidatkinja sa doktoratom, koja nije mogla da učestvuje na ovom konkursu, te nije mogla ni da bude izabrana, jer za asistente mogu biti birani isključivo studenti doktorskih studija  (čl. 84. Zakona o visokom obrazovanju).

Komisija je u predstavljanju kandidata načinila niz propusta. Nije navela da je kandidat Popović 2015. god. bio proglašen za studenta generacije, imao višu prosečnu ocenu sa osnovnih studija od ostalih kandidata i studirao kraće vreme od kandidatkinje za koju se Komisija opredelila.

Tu nije kraj nepravde koja je učinjena kolegi Popoviću. Naime, predložena kandidatkinja, kada je shvatila da će njen izbor biti osporen, povlači svoju kandidaturu (za nju je kasnije raspisan novi konkurs za docenta), ali Komisija propušta da u svetlu novih činjenica predloži kolegu Popovića, sada i formalno najboljeg kandidata, za mesto asistenta. Naglašavamo da se po čl. 139. Statuta Fakulteta povlačenjem kandidature predložene kandidatkinje nisu stekli uslovi za obustavljanje raspisanog konkursa.

U međuvremenu, asistent Popović je, usled administrativnih propusta koje su načinili Fakultet i Odeljenje za filozofiju, izgubio posao 1.3.2021, čime je njemu, Fakultetu, i akademskoj zajednici uopšte naneta šteta. Uprava Fakulteta do sada nije učinila ništa da zaštiti kolegu Popovića od proceduralnih grešaka koje je sama napravila. 

MASA je organizacija koja podržava princip solidarnosti u akademskoj zajednici. Smatramo da kolega Popović, koji je bio student generacije i čiji su rad na svim predmetima koje je držao studenti procenili izuzetnim, zaslužuje regularan konkurs, te stoga pozivamo upravu Fakulteta i Odeljenje za filozofiju da zaštite prava kolege Popovića, i ovaj konkurs okončaju u skladu sa zakonom i Statutom. 

Beograd. 12.5.2021.