Saopštenje MASE povodom izbora dekana na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti poziva Rektorat Univerziteta u Nišu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da hitno reaguju na drastična kršenja Zakona o visokom obrazovanju i neverovatne zloupotrebe funkcije koje na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu vrši odlazeća dekanica prof. dr Suzana Kostić. 

Nakon tri mandata kao dekanica (od 2012. godine), pošto nije mogla da se kandiduje i četvrti put zbog koruptivnih radnji utvrđenih rešenjem Agencije za borbu protiv korupcije, odlazeća dekanica Kostić pokušava da protivzakonitim sredstvima eliminiše kandidate za dekana koji joj nisu po volji i da faktički zadrži kontrolu nad Fakultetom umetnosti. 

U okviru procesa izbora novog dekana, na sednici Nastavno-umetničkog veća Fakulteta umetnosti, održanoj 8. marta 2021. godine, nakon što je NU Veća Fakulteta, potvrdilo njenu kandidaturu, prof. dr Milena Injac izabrana je za novu dekanicu sa 42 glasa (nasuprot 32 glasa protivkandidatkinje prof. dr Anđele Danković) što je apsolutna većina glasova svih zaposlenih nastavnika u kolektivu. Međutim, na sednici održanoj 13. marta 2021. Savet Fakulteta umetnosti, bez ikakvog obrazloženja, odbio je da verifikuje odluku Nastavno-umetničkog veća Fakulteta umetnosti, da bi potom doneo odluku o raspisivanju novih izbora za dekana koji bi trebalo da budu održani u periodu od 23. aprila do 17. maja 2021. godine.

Nakon što su Departman za likovne umetnosti, kao i četiri katedre Departmana za muzičke umetnosti ponovo predložili prof. dr Milenu Injac kao kandidatkinju za dekana, postalo je jasno da će i na ponovljenim izborima ona biti izabrana, i to sa još većom razlikom nego prošli put. Zato je na sednici NU Veća Fakulteta umetnosti (malog veća) održanoj 29. aprila 2021. godine – uprkos tome što je to isto Veće mesec dana ranije potvrdilo da ona ispunjava sve uslove da bude kandidat za dekana – doneta odluka da se njena kandidatura ne evidentira. Nasuprot tome,  prof. mr Bojan Živić, predsednik Saveta Fakulteta, predložen je kao jedini kandidat za dekana.

Trebalo bi još napomenuti da i Savet Fakulteta i NU Veće fakulteta rade u nepotpunom sastavu, te da je inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zapisnikom od 26. aprila 2021. godine naložila da se postupak za izbor dekana obustavi i nastavi tek nakon što se u njihov rad uključe i predstavnici Departmana za likovne umetnosti i Departmana za primenjene umetnosti i predstavnici Studentskog parlmenta. Uprkos ovom Zapisniku o inspekcijskom nadzoru i naloženim  merama, postupak izbora dekana je nastavljen, a NU Veće i Savet fakulteta ne prestaju  da donose nelegalne odluke. 

Zbog svega ovoga pozivamo Rektorat Univerziteta u NIšu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da hitno reaguju i spreče dalja kršenja Zakona o visokom obrazovanju, kao i da svoja dosadašnja kršenja ne sakrivaju iza navodnog poštovanja principa autonomije Univerziteta. Naglasili bismo da se autonomija najviše ogleda u tome da nastavnici fakulteta biraju svoja rukovodstva slobodnom voljom i u skladu sa zakonski propisanim uslovima, a ne u tome da jedna osoba već gotovo čitavu deceniju tretira javnu ustanovu kao svoju privatnu svojinu.