Imenovanje novih članova saveta Fakulteta Univerziteta u Beogradu

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti se javno protivi imenovanju novih članova saveta Fakulteta Univerziteta u Beogradu od strane Vlade Srbije.
U skladu sa zakonom, za članove saveta ispred osnivača tj. države, imenuju se istaknute ličnosti iz oblasti nauke, privrede i kulture. Potpuno suprotno ovom principu, među novoimenovanim članovima su se našle i ličnosti čija se imena mogu povezati samo sa aferama, krivičnim prijavama i javnom širenju mržnje i netolerancije. Po našem mišljenu, radi se o ličnostima bez kredibiliteta i etičkog integriteta. 

Jedini kriterijum za izbor ovakvih osoba je očigledna stranačka pripadnost ili prethodna javna podrška vladajućoj stranci. Od takvih članova saveta se zasigurno ne može očekivati slobodno i nezavisno mišljenje već samo direktno izvršenje naloga vlasti. Ovom odlukom se direktno obesmišljava autonomija Univerziteta i nastavlja proces njegovog ponižavanja. Taj proces sada već jasno poprima obrise smišljenog programa za stranačku kontrolu nad naučnim i visokoškolskim institucijama Srbije.

Masa podržava sve akcije otpora studenata i nastavnika protiv ove odluke vlade. Pozivamo kolege da reaguju i suprotstave se izboru spornih članova u savete njihovih fakulteta. Akademska zajednica Srbije najzad mora smoći snagu da se otvoreno suprotstavi kontinuiranim pokušajima za potpunu kontrolu nad njenim institucijama.