Upad pripadnika MUP-a na FASPER

Mreža akademske solidarnosti i angažovanost javno se oglašava, povodom još jedne situacije narušavanja autonomije univerziteta, ovog puta, zbog narušavanja nepovredivosti akademskog prostora (univerziteta, visokoškolskih i naučnih ustanova) koja je zagarantovana Zakonom o visokom obrazovanju, član 8, stav 1.

MASA apeluje na sve institucije i odgovorne pojedince i podseća da se autonomija univerziteta jemči članom 72. Ustava Republike Srbije, te da je najnovijim ulaskom pripadnika MUP-a RS u prostorije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER), koji su nepozvani, nenajavljeni i bez odobrenja uprave Fakulteta, ovu autonomiju brutalno narušili.

Na osnovu informacija koje nam je dostavila dekanica FASPER-a, pripadnici policije su bez ikakvog pisanog naloga ili službenog dokumenta zahtevali pristup fakultetskoj dokumentaciji. Ne ulazeći u (ne)opravdanost ovakvog postupanja i pozivanja na Krivični zakon, neko ko treba da obezbedi poštovanje (svih) zakona, ovakvom povredom akademskog prostora upravo krši navedene odredbe Ustava RS i Zakona o visokom obrazovanju. Dodatni problem je što je to učinjeno na krajnje drzak, bahat i neprofesionalan način. To je nedopustivo i nepotrebno izaziva strah i podozrenje, upravo u akademskoj instituciji, koja ima svoju demokratsku misiju u odnosu na akademske slobode i institucionalnu autonomiju, a koja se praktikuje institucionalnom kulturom.

Takođe, ukazali bi i na nedopustivost krajnje neprofesionalnog obavljanja   dužnosti, koje se može iskoristiti i kao  sredstvo zastrašivanja u bilo kom prostoru, čija je nepovredivost zagarantovana Ustavom i zakonima. U skladu sa tim, MASA očekuje da se pokrene pitanje odgovornosti, pred nadležnim organima, onih koji su povredili akademski prostor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.