MASA izražava žaljenje zbog slučajeva seksualnog uznemiravanja u IS Petnica

MASA izražava žaljenje zbog vesti o slučajevima seksualnog uznemiravanja, ucenjivanja i zlostavljanja koje ovih dana pristižu iz Istraživačke stanice Petnica. Veliki broj zaposlenih u oblasti nauke i visokog obrazovanja učestvovali su kao saradnici u radu ove istraživačke stanice u godinama iza nas. Upravo zbog toga, smatramo da je senzibilizacija svih zaposlenih u obrazovanju, a i šire, neophodna da bi se pravovremeno i adekvatno reagovalo kada se pojave i same naznake ovakvih događaja.

MASA poziva sve obrazovne i naučne institucija da najbolji interes žrtava uvek stave na prvo mesto – ispred imidža institucije ili prijateljskih i kolegijalnih odnosa sa počiniocima. Ovo je naročito važno onda kada su žrtve maloletna lica i mlade osobe koje još uvek nisu dovoljno snažne i zrele da jasno postave granice, kao i kada postoji disbalans moći, kako je to često slučaj u obrazovnom kontekstu. Veoma je važno da se žrtvama pruži puno poverenje i da se njihova iskustva ne minimiziraju, jer iza svake žene koja se osnaži da zatraži pomoć i podršku, često stoji na desetine onih koje svoja bolna iskustva čuvaju u sebi uz osećaje krivice i samoprezira.

Obrazovne i naučne institucije moraju učiniti napore da edukuju i studente i zaposlene o tome šta sve spada u seksualno uznemiravanje, a tradicionalne rodne uloge i norme ponašanja ne smeju biti izgovor da se žmuri na neprijatna i traumatična iskustva žrtava. Važno je da svi učesnici prepoznaju ličnu odgovornost u tom procesu. U oblasti obrazovanja, kao i u čitavom našem društvu, moramo razvijati nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje.

U nastojanjima da pomogne naučno-istraživačkim institucijama da uvedu formalne mehanizme zaštite studenata i zaposlenih od seksualnog uznemiravanja, MASA je inicirala sprovođenje istraživanja o pravilnicima i praksama zaštite od seksualnog uznemiravanja, a rezultati ove studije sa preporukama namenjenim naučno-istraživačkim institucijama biće javno dostupni i na raspolaganju svim zainteresovanim stranama.