Masa održala sastanak u Novom Sadu

U kulturnom centru CK13 održan je prvi sastanak Mase u Novom Sadu. Prisutnim članovima akademske zajednice sa Univerziteta u Novom Sadu obratili su se poverenica Mase za Novi Sad dr Bojana Bodroža i članovi koordinacionog odbora Mase dr Vladan Čokić i dr Dalibor Petrović. U sadržajnom i otvorenom razgovoru sa kolegama iz Novog Sada razmenjene su ideje o rešavanju nagomilanih problema koji tište akademsku zajednicu u Srbiji i Novom Sadu.

Mladi istraživači-pripravnici koji su bili prisutni na sastanku istakli su da je njihov položaj na Univerzitetu neizvestan i da nije jasno po kojim kriterijumima i na koji rok će biti podržan njihov ostanak na fakultetima. Takođe je ukazano na problem (ne)transparentnosti kriterijuma za dodelu sredstava na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Postignut je dogovor da se aktivira grupa Mase za Novi Sad čiji će rad koordinisati dr Bojana Bodroža i kroz čiji rad će se bliže formulisati oblasti delovanja i akcije Mase u Novom Sadu.