MASA izražava zabrinutost povodom ispunjavanja standarda koji bi omogućili ukidanje suspenzije Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) unutar Evropske asocijacije za visoko obrazovanje (ENQA). NAT je ključno telo u sistemu srpskog visokog obrazovanja, jer nadzire kvalitet studija i odobrava studijske programe na svim fakultetima i višim školama.

Ovo telo dobilo je 2012. status punopravnog člana ENQA, čime je Srbija dobila potvrdu da se sistem akreditacije odvija u skladu s evropskim standardima. Nažalost, članstvo NAT-a je početkom 2018. godine suspendovano i stavljeno pod posmatranje. ENQA je obavestila rukovodstvo NAT-a da nije zadovoljna načinom na koji ono dodeljuje akreditacije srpskim fakultetima i višim školama.

Glavna izneta zamerka je da isti ljudi vrše evaluaciju i donose odluke o akreditacijama. Druga zamerka je preveliki broj domaćih u odnosu na eksterne recenzente. Treća je da izveštaji o evaluaciji ne odslikavaju timski rad recenzenata. ENQA je NAT-u dala rok od dve godine da ispravi uočene propuste i stavila ga pod posmatranje. Taj rok ističe 22.3.2020.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je obavestilo javnost da su svi uočeni nedostaci otklonjeni i da će NAT ponovo postati punopravni član ENQA. U interesu cele akademske zajednice je da se ovaj proces zavši uspešno i sve sumnje u proces sprovođenja akreditacije otklone. MASA traži od Ministarstva da informiše javnost o konkretno preduzetim koracima u skladu sa primedbama ENQA.

1 thought on “Nacionalno akreditaciono telo pod lupom

Comments are closed.

Facebook
Twitter