Akademska MASA

Nacionalno akreditaciono telo pod lupom

MASA izražava zabrinutost povodom ispunjavanja standarda koji bi omogućili ukidanje suspenzije Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) unutar Evropske asocijacije za visoko obrazovanje (ENQA). NAT je ključno telo u sistemu srpskog visokog obrazovanja, jer nadzire kvalitet studija i odobrava studijske programe na svim fakultetima i višim školama.

Ovo telo dobilo je 2012. status punopravnog člana ENQA, čime je Srbija dobila potvrdu da se sistem akreditacije odvija u skladu s evropskim standardima. Nažalost, članstvo NAT-a je početkom 2018. godine suspendovano i stavljeno pod posmatranje. ENQA je obavestila rukovodstvo NAT-a da nije zadovoljna načinom na koji ono dodeljuje akreditacije srpskim fakultetima i višim školama.

Glavna izneta zamerka je da isti ljudi vrše evaluaciju i donose odluke o akreditacijama. Druga zamerka je preveliki broj domaćih u odnosu na eksterne recenzente. Treća je da izveštaji o evaluaciji ne odslikavaju timski rad recenzenata. ENQA je NAT-u dala rok od dve godine da ispravi uočene propuste i stavila ga pod posmatranje. Taj rok ističe 22.3.2020.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je obavestilo javnost da su svi uočeni nedostaci otklonjeni i da će NAT ponovo postati punopravni član ENQA. U interesu cele akademske zajednice je da se ovaj proces zavši uspešno i sve sumnje u proces sprovođenja akreditacije otklone. MASA traži od Ministarstva da informiše javnost o konkretno preduzetim koracima u skladu sa primedbama ENQA.