Akademska MASA

Zahtev za transparentnošću konkursa Fonda za nauku

Akademska zajednica je pozdravila osnivanje Fonda za nauku Republike Srbije (Fond), koji bi trebalo da podstakne razvoj naučnih istraživanja i primenu njihovih rezultata radi bržeg društvenog, tehnološkog, kulturnog i ekonomskog razvoja Republike Srbije. U tom kontekstu je i vest da će Fond u oceni predloga projekata u okviru svojih programa koristiti najbolja uporedna iskustva i prakse, poput onih koji se koriste u Horizontu 2020, naišla na nepodeljenu podršku akademske javnosti.

Kako je Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS) prvi program Fonda, njime se uspostavljaju standardi, te je izvesno da će iskustva u svim fazama njegovog sprovođenja odrediti način na koji će Fond voditi i naredne programe. Neophodno je u ovom trenutku ukazati na sledeće manjkavosti dosadašnjeg toka procesa selekcije projekata u okviru PROMIS-a.

Ključnu ulogu u sprovođenju evaluacije pristiglih projekata igraju recenzenti. Standard u sličnim evropskim pozivima je da lista recenzenata bude javno dostupna pre objavljivanja poziva, što kod PROMIS-a nije bio slučaj. Javno dostupna lista recenzenata otklanja sumnje u proces recenziranja i doprinosi transparentnosti kod kompetitivnih programa finansiranja istraživanja. Stoga, potrebno je objavljivanje kompletne liste recenzenata, njihovih imena, zvanja i afilijacija, kao i uputstava za recenziranje.

Tokom prvog stepena evaluacije recenzenti ocenjuju projekte, a ocene i komentari recenzenata poznati su samo rukovodiocima projekata. Drugi stepen evaluacije predviđa da Programski odbor Fonda daje do 35 poena projektima s preliminarne liste projekata, čime se završava proces selekcije. S obzirom na to da je razmak između najlošije i najbolje plasiranog projekta s preliminarne rang liste samo 10 poena (55 do 65 poena), jasno je koliku važnost po konačni ishod ima ocena Programskog odbora. Zato smatramo da je od ključne važnosti da i ova faza ocenjivanja bude transparentna, te tražimo da ocene Programskog odbora budu jasno naznačene u konačnom bilansu bodova za svaki projekat koji je ušao u drugi stepen evaluacije.

Ovo je naročito važno imajući u vidu da Aktom o procedurama za pripremu Programa i selekciju predloga projekata Fonda za nauku nije predviđeno objavljivanje preliminarne rang liste u drugom stepenu evaluacije. Smatramo da je neophodno da Fond za nauku jasno demonstira kako se odvijalo bodovanje predloga projekata po svim fazama ocenjivanja kako bi svi prijavljeni istraživači i celokupna akademska javnost mogli jasno, nedvosmisleno i transparentno da se uvere u to da je ceo proces sproveden u celosti u skladu s Aktom. Pozivamo Fond da na svojoj internet stranici objavi ne samo konačnu rang listu za PROMIS i sve buduće programe, nego i:

1) kompletnu listu recenzenata, njihovih imena, zvanja i afilijacija;

2) uputstva za recenziranje;

3) finalnu listu svih predloga koji su prošli evaluaciju s jasno naznačenom strukturom osvojenih poena.

Ovo su presudni i minimalni koraci za uspostavljanje i očuvanje poverenja između akademske zajednice i Fonda za nauku, tela koje će imati ključnu ulogu u sistemu finansiranja naučnih istraživanja u Republici Srbiji.