Akademska MASA

Zahtev za hitnim rešavanjem radnog statusa nastavnica u Ćupriji

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) osuđuje praksu zapošljavanja kadrova na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, odsek u Ćupriji, zbog koje je, do sada, osam kvalifikovanih nastavnica izgubilo radno mesto u poslednjih godinu dana.

Svaka od ovih nastavnica uredno se prijavila na konkurs za mesto predavača iz svoje stručne oblasti. U pitanju su Zdravstvena nega, Integrativna zdravstvena i socijalna zaštita i Javno zdravlje. Svaka je kvalifikovana za posao nastavnika veština, višeg predavača ili profesora strukovnih studija, jer ima master ili doktorat, kao i višegodišnje radno iskustvo u nastavi iz ovih naučne oblasti. Umesto njih, primljene su osobe čije su naučne kvalifikacije iz potpuno drugih naučnih oblasti za koje konkurs uopšte nije raspisan – menadžment u ekonomiji, civilna bezbednost, veterina i društveno-humanističke nauke.

Ovim je grubo narušena procedura konkursa da se na predavačka mesta biraju osobe koje imaju predavačko iskustvo iz naučne oblasti za koju je konkurs raspisan. Takođe, nisu ispoštovani principi akreditacije nastavnih programa po kojim predmete mogu predavati osobe koje imaju kvalifikacije iz relevantnih naučnih oblasti.

Nastavnice koje su izgubile radno mesto, odnosno za koje je po Zakonu o visokom obrazovanju čl.75 trebalo raspisati konkurs pre pokretanja akreditacije, navedene su u elaboratu za akreditaciju i reakreditaciju programa Strukovni master medicinska sestra i Strukovna medicinska sestra, predatom Nacionalnom akreditacionom telu. Zloupotreba je na ovaj način dosegla vrhunac, jer one nisu angažovane na pomenutim radnim mestima.  Prikazivanjem lažnih podataka prekršen je etički kodeks. Dodatno, nastavnice su ukazivale i na niz drugih nezakonitosti, kao što je nerealno prikazivanje radnog opterećenja zaposlenih kako bi se dobila akreditacija.

MASA oštro protestvuje protiv ovakve prakse i poziva prosvetnu inspekciju da neodložno preispita svaki od ovih konkursa, a Nacionalno akreditaciono telo da preispita akreditaciju studijskih programa u kojima bar 15 predmeta predaju osobe koji za njih nemaju potrebne naučne kvalifikacije. Takođe, ukazujemo da je nedopustivo da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja propušta da reaguje na dostavljene prijave i poslovanje Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, odsek u Ćupriji vrati u zakonske okvire.