Podrška profesorki Dragani Vasiljević Tomić

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti u novom postupku za izbor jednog redovnog profesora na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upućuje javnu podršku koleginici Dragani Vasiljević Tomić, vanrednoj profesorki ovog fakulteta. Ovo je drugi put u poslednje dve godine da Nastavno naučno veće Arhitektonskog fakulteta (NNVAF) sprečava koleginicu Vasiljević Tomić da dosegne najviše akademsko zvanje. Međutim, za razliku od prethodnog (ne)izbora kada joj nije bilo ugroženo radno mesto ovoga puta posledica neuspešnog napredovanja po koleginicu Vasiljević Tomić može biti gubitak radnog mesta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Profesorka Vasiljević Tomić je 28 godina zaposlena na Arhitektonskom fakultetu, od čega je u zvanju vanredne profesorke provela 14 godina i uprkos tome što je još prilikom prethodnog konkursa, raspisanog 2020. godine ispunjavala uslove za izbor u zvanje redovne profesorke, ni tada kao ni sada, nije izabrana u zvanje koje joj po svim kvalifikacijama pripada. Da je koleginica Vasiljević Tomić stručna da ponese zvanje redovne profesorke procenila je petočlana međunarodna Komisija za izbor nastavnika kojoj je Nastavno naučno veće Arhitektonskog fakulteta (NNVAF) jednoglasno poverilo ovaj mandat na sednici održanoj 27.6.2022. Referat kojim se koleginica Vasiljević Tomić predlaže za izbor u zvanje redovnog profesora može se pogledati na sledećoj web adresi: http://www.arh.bg.ac.rs/2022/09/15/izbor-u-zvanje-redovnog-profesora-dr-dragana-vasiljevic-tomic-dipl-inz-arh/?pismo=lat

Budući da su na predloženi Referat Komisije stigla i tri prigovora (od kojih su dva anonimna) Komisija je nakon njihove analize i taksativnog odgovora na njih zaključila da su sva tri prigovora neosnovana i da koleginica Dragana Vasiljević Tomić ispunjava se uslove za izbor u zvanje redovnog profesora koji su propisani pravilnicima Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu.

Ipak, uprkos pozitivnom izveštaju pomenute Komisije NNVAF je sednici održanoj 17.10.2022 tajnim glasanjem, bez prethodne diskusije i valjanog obrazloženja, većinom glasova odbilo predlog Komisije da se profesorka Vasiljević Tomić izabere u zvanje redovne profesorke. Nakon žalbe koleginice Vasiljević Tomić, univerzitetski Ombudsman daje savetodavno mišljenje (3.11.2022) gde se ističe da obrazloženje o (ne)izboru profesorke Vasiljvić Tomić koje je dostavio Arhitektonski fakultet ne sadrži detaljno navedene razloge za neusvajanje referata Komisije što je obaveza koju izričito nalaže Pravilnik o načinu i postupcima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu. Nakon toga, dekan Arhitektonskog fakulteta odlučuje da ponovi proceduru za izbor jednog redovnog profesora. Međutim i na novoj sednici NNVAF, održanoj 14.11.2022 izveštaj Komisije biva, praktično bez diskusije, ponovo odbijen. U novom obrazloženju ove odluke, koje je dostavljeno Univerzitetu nakon što su probijeni svi Pravilnikom predviđeni rokovi, i dalje nema detaljno navedenih razloga za odbijanje predloga Komisije, već se težište negativne odluke stavlja na pomenuta tri prigovora na Referat Komisije koje je, da napomeno još jednom, Komisija jednoglasno odbacila.

U međuvremenu 2.11.2022, profesorki Vasiljević Tomić stiže zahtev sa Arhitektonskog fakulteta da odgovori na prijavu za neetičko ponašanje u pisanim radovima koja je podneta 20.10.2022 (čime je probijen rok od osam dana u okviru kojih je po Pravilinku trebalo pribaviti odgovor od koleginice Vasiljvić Tomić). Ovde valja napomenuti i to da je prijavu Etičkoj komisiji podnela ista osoba koja je podnela i jedan od prigovora na Referat Komisije kojim se predlaže izbor profesorke Vasiljević Tomić u zvanje redovnog profesora a za koji je Komisija našla da je neutemeljen. Ubrzo nakon odgovora koleginice Vasiljević Tomić Arhitektonski fakultet daje mogućnost podnosiocu prijave da se izjasni o odgovoru koleginice Vasiljević Tomić ali ne i profesorki Vasiljević Tomić da se još jednom izjasni o novim navodima iz odgovora podnosioca prijave. Nakon toga, u neuobičajeno brzoj proceduru predlaže se formiranje Stručne komisije koja bi imala za mandat da se utvrdi tačnost navoda iz prijave Etičkoj komisiji.

Važno je napomenuti da se prijava za neetičko ponašanje odnosi na originalnost reprezentativne reference iz 2014. godine koju je profesorka Vasiljević Tomić bez ikakvih osporavanja koristila za svoje napredovanje u dva izborna ciklusa u proteklih osam godina. Stoga je vrlo neuobičajeno da se posle toliko godina baš u vreme onemogućavanja njenog napredovanja u zvanje redovnog profesora pokreće postupak pred Etičkom komisijom fakulteta za referencu koja do sada nije bila sporna i koja nije ni na koji način presudna za izbor koleginice Vasiljević Tomić.

U trenutku sastavljanja ove reakcije Stručna komisija još uvek nije formirana i čeka se na izjašnjavanje Veća naučnih oblasti građevinsko-urbanističkih nauka na drugu žalbu koleginice Vasiljević Tomić na novu odluku o neizboru u zvanje redovnog profesora. Još uvek se čeka i nova reakcija Ombudsmana budući da je i njemu podnesen novi prigovor na novo obrazloženje neuspešnog izbora koleginice Vasiljević Tomić. U međuvremenu 14.12.2022. se oglasio i Zaštitnik građana tražeći po pritužbi oštećene koleginice relevante informacije sa Arhitektonskog fakulteta.

Imajući sve gore navedeno u vidu MASA konstatuje da je procedura za izbor jednog redovnog profesora za koji je profesorka Vasiljević Tomić obeležena brojnim proceduralnim propustima (prvenstveno odustvom obrazloženja odluke da se ne podrži izveštaj komisije), netransparentnim procedurama i neakademskim pritiscima na koleginicu Vasiljević Tomić sa jasnim ciljem da se opstruira ne samo njen izbor u zvanje redovne profesorke već i njen ostanak na Arhitektonskom fakultetu.

Imajući sve ovo u vidu MASA apeluje na sve odgovorne u akademskoj zajednici, Arhitektonskom fakultetu i nadležnim univerzitetskim telima da ne dozvole da u kratkom roku još jedna profesorka Arhitektonskog fakulteta ostane bez posla, nakon višedecenijskog rada u ovoj visokoškolskoj ustanovi.