Podrška studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u borbi za fer i demokratske izbore

MASA izražava punu podršku studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i neformalne organizacije STAV (Studenti protiv autoritarnog režima) koji se bore za fer i demokratske izbore na kojima će moći da se kandiduje i da glasa svaki student ovog fakulteta.

Nakon tri osujećena pokušaja održavanja izbora za studentski parlament na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, studenti neformalne organizacije STAV u četvrtak 13.6. su blokirali zgradu Rektorata Univerziteta u Novom Sadu u kojoj je trebalo da se održe ponovljeni izbori po četvrti put. Ovaj put, studenti su ukazali na to da odluka o održavanju izbora u zgradi Rektorata nije u skladu sa pravilnikom koji je doneo sam Studentski parlament, a po kom se izbori održavaju u zgradi fakulteta. U prošlosti, STAVovci su takođe blokirali održavanje izbora zbog toga što je, postavljanjem nemogućih i neispunljivih uslova za kandidaturu, praktično onemogućeno bilo kome osim studentskoj organizaciji Studentski savez da se na izborima kandiduje. Naime, Studentski savez je jedina registrovana studentska organizacija na Filozofskom fakultetu i svi predstavnici studenata u Studentskom parlamentu dolaze iz ove organizacije. Da bi se neka organizacija registrovala kao studentska organizacija, njenu registraciju treba da odobre upravo predstavnici Studentskog parlamenta. Na izborima se može kandidovati i neformalna lista studenata uz uslov da sakupe potpise podrške od preko 500 studenata koji svi moraju lično doći u prostorije Studentskog parlamenta po listu za davanje podrške u relativno kratkom roku. Ovakvim pravilnikom o organizaciji izbora Studentski parlament već godinama onemogućava bilo koga drugog da se kandiduje i već duže vreme je jedina lista koja se za izbore i kandiduje. Prethodni pokušaji STAVa da pregovara sa predstavnicima Studentskog parlamenta o uslovima održavanja izbora su propali. 

Treba napomenuti i to da postoje nedvosmislene veze predstavnika organizacije Studentski savez sa Srpskom naprednom strankom, dok je aktuelna predsednica studentskog parlamenta bila prva na listi Ruske stranke na lokalnim izborima u Novom Sadu. Sve ovo ukazuje na to da postoji snažna politička volja vladajuće partije da drži pod kontrolom Studentski parlament Filozofskog fakulteta i koristi ga kao polugu uticaja na donošenje važnih odluka na fakultetu.

MASA se protivi svakoj politizaciji studentskih organizacija, naročito kada je njen cilj vršenje uticaja na akademske institucije i brutalno kršenje akademske slobode. Upravo je i na drugim fakultetima univerziteta u Srbiji prisutan trend politizacije studentskih organizacija, što je nedopustivo i postaje zabrinjavajuće za celu akademsku zajednicu. Podržavamo hrabrost i upornost studenata iz organizacije STAV da se bore za elementarne demokratske principe da biraju i budu birani. Kad se pravo savija kao lim pod rukama moćnih, pravda mora biti čelik u rukama hrabrih.