Poziv na konferenciju za štampu povodom izmena Zakona o visokom obrazovanju

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) Vas poziva na konferenciju za štampu povodom izmena Zakona o visokom obrazovanju koja će se održati u Medija centru, Terazije 3 u Beogradu, u četvrtak 10. juna 2021. sa početkom u 11 časova.

Na konferenciji će govoriti:

  • Prof. dr Vladica Cvetković, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, član SO MASE
  • Prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, član NO MASE
  • Prof. dr Jelena Jerinić, Pravni fakultet Univerziteta Union, članica KO MASE
  • Dr Vladan Čokić, naučni savetnik na Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, član KO MASE
  • Prof. dr Dalibor Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, član KO MASE

Nakon učešća članova i članica Koordinacionog odbora MASE na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, MASA je uputila i pisane primedbe na neke od predloženih izmena Zakona o VO, na koje nije dobila nikakav odgovor od nadležnog ministarstva. Budući da je predlog ovog Nacrta prošao Vladu i ušao u skupštinsku proceduru u još nepovoljnijem obliku u odnosu na onaj koji je predstavljen javnosti, MASA smatra da je neophodno akademsku i širu javnost upoznati sa posledicama koje bi pretrpela kako akademska zajednica, tako i svi oni koju su stekli ili stiču formalno obrazovanje u okviru nje, samim činom usvajanja jednog ovakvog Nacrta zakona.

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je formirana sa ciljem da pod okriljem otvorene mrežne organizacije okupi sve pripadnice i pripadnike akademske zajednice koji su spremni da se angažuju na jačanju glasa struke kroz zalaganje za doslednu primenu osnovnih principa akademskog rada i njihovu odbranu kada su ugroženi. MASA se zalaže za poštovanje principa autonomije univerziteta, čestitosti, solidarnosti, slobode kritičkog mišljenja, javnosti i transparentnosti, te društvene odgovornosti u akademskoj zajednici.