Saopštenje povodom izbora rektora Beogradskog univerziteta – Marš na akademiju

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) je u više saopštenja do sada upozoravala na zabrinjavajuću tendenciju da predstavnici izvršne vlasti zloupotrebaljavaju ovlašćenja koja im je dao osnivač kako bi uspostavili kontrolu nad obrazovnim i naučnim institucijama u RS. Tako je bilo u slučaju više naučnih instituta na kojima su mimo volje kolektiva postavljeni direktori, nastavljeno je na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, na Univerzitetu u Novom Sadu, a sada i na najstarijoj i najvećoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji, starijoj i od moderne srpske države, Univerzitetu u Beogradu.

Savet Univerziteta u Beogradu je na izbornoj sednici 25.5.2021. sa 23 glasa Za izabrao rektora Beogradskog univerziteta prof. dr Vladimira Đokića, protivkandidata dosadašnjoj rektorki prof. dr Ivanki Popović koja je dobila 17 glasova uz jedan nevažeći listić. Ovo ne bi bila neobična vest da sa ne radi o presedanu, prekidu dobre tradicije da Savet univerziteta ne menja odluke Senata po ovom pitanju. Naime, odluci Saveta prethodila je odluka Senata prema kojoj je prof. dr Ivanka Popović dobila ubedljivu većinu (27:17), a u prethodnoj kandidaturi dobila podršku većine članica BU (31:25). Razlika u glasanju je rezultat sastava ova dva tela, dok u Senatu sede predstavnici fakulteta i instituta, u Savetu, pored predstavnika grupacija fakulteta (22) sede i predstavnici osnivača koje imenuje Vlada (12), predstavnici studenata (6) i jedan predstavnik nenastavnog osoblja. Jasan je utisak javnosti da je ovakav preokret u glasanju ostvaren uz podršku članova Saveta imenovanih od strane vlade i studentskih organizacija, čime su odabrani pojedinci i institucije na univerzitetu, uz pomoć Vlade, dobili institucionalnu legitimaciju da upravljaju univerzitetom mimo volje predstavnika samog univerziteta izražene na Senatu i tokom procesa kandidature.

MASA smatra da ova praksa predstavlja nasilje nad procedurama i tradicijom UB i najozbiljnije ugrožavanje autonomije univerziteta od donošenja Zakona o univerzitetu 1998. godine. Institucionalno dizajniranje procedure izbora započeto je izmenama zakona 2017. godine promenom odnosa članova Saveta u korist predstavnika Vlade i neakademskih članova, čije je učešće značajno povećano, a kulminiralo je pre samih izbora na univerzitetima kada je došlo do ubrzanih imenovanja novih, ili zamene starih članova Saveta mnogih visokoškolskih institucija, često uz kršenje zakonskih ovlašćenja. Budući da je suprotno prirodi akademske zajednice da bude homogena celina i glasa jedinstveno, predstavnici države su u poziciji da biraju uprave i kada je takva uprava u značajnoj manjini kao što je bio slučaj u Nišu, Novom Sadu, a sada i u Beogradu. Na ovaj način je većina visokoškolskih ustanova stavljena u položaj da njihovo upravljanje, ne samo finansiranje, faktički zavisi od volje ili samovolje predstavnika osnivača. Način na koji je Univerzitet u Beogradu dobio rektora, koji predstavlja presedan i nasilje nad tradicijom izbora, ukazuje na to da akademska zajednica svoje ponašanje treba još više da upodobi političkim interesima vladajućih elita ili će biti kažnjena. To je zastrašujuća pouka izbora na univerzitetima i mač nad autonomijom akademskog delovanja.

MASA poziva zaposlene na univerzitetima i institutima da dignu glas protiv gušenja njihove autonomije i obesmišljavanja njihovog rada i da zajedno stanemo u odbranu akademskih sloboda garantovanih Ustavom. MASA će, sa svoje strane, pažljivo pratiti dalji razvoj događaja i reagovati na svaku buduću zloupotrebu i ugrožavanje slobode akademskog i naučnog rada.