Primedbe MASE na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Nakon učešća na online sesijama organizovanim u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama ZVO, MASA je uputila i pisane primedbe na predložene izmene u koje možete imati uvid na sledećem linku.