Promocija Studije o praksama za prijavljivanje seksualnog uznemiravanja na fakultetima u Srbiji 22. juna 2021.

Slučajevi seksualnog zlostavljanja koji su u poslednjih godinu dana potresli Srbiju skrenuli su pažnju javnosti na važnost regulative koja bi omogućila žrtvama lakše prijavljivanje počinilaca. Naročitu težinu imala je činjenica da se određeni broj prijavljenih slučajeva odigravao u kontekstu pedagoških i obrazovnih institucija.

Do pre pola godine pravilnike o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja imalo je tek četiri fakulteta, dok je pažnja javnosti usmerena na slučajeve seksualnog uznemiravanja podstakla još neke fakultete da iniciraju i ubrzaju procedure donošenja pravilnika. Pored toga, u nekim slučajevima inicijativa za kreiranje pravilnika potekla je i od samih studenata, koji su prepoznali važnost ovakvog oblika zaštite.

Imajući u vidu da većina fakulteta još uvek nema razrađene procedure za praćenje i sankcionisanje ovakvih oblika kršenja etičkih i profesionalnih kodeksa ponašanja, MASA je inicirala studiju u kojoj bi se analizirali postojeći pravilnici o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, kao i procesi njihove implementacije, te ponudile preporuke drugim akademskim institucijama – fakultetima i institutima, za implementaciju ove važne regulative.

Istraživanje o praksama za prijavljivanje seksualnog uznemiravanja na fakultetima u Srbiji biće promovisano u utorak 22. juna 2021. godine u 19h u Klubu Polet (Cetinjska 15, Beograd), a u razgovoru će učestvovati:

Milica Resanović, istraživačica sa Instituta za sociološka istraživanja, autorka studije

dr Ana Martinoli, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti

dr Irena Ristić, profesorka Fakultet dramskih umetnosti

dr Mladen Milošević, ombudsman Univerziteta u Beogradu i vanredni profesor Fakulteta bezbednosti

Sanja Pavlović, Autonomni ženski centar

dr Bojana Bodroža, docentkinja sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i članica Koordinacionog odbora MASE kao moderatorka