Saopštenje MASA povodom konkursa Pokrajinskog sekretarijata za finansiranje kratkoročnih istraživačkih projekata

Nastavlja se netransparentno finansiranje projekata od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti od svog osnivanja prati aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost (skr. Pokrajinski sekretarijat), a naročito konkurse za finansiranje istraživačkih projekata visokoškolskih institucija. U prethodne dve godine, MASA je uputila dva saopštenja u vezi sa netransparentnošću konkursa za finansiranje kratkoročnih istraživačkih projekata visokoškolskih institucija i jednom prilikom pohvalila izvestan napredak koji je učinjen u transparentnosti objavljivanja rezultata istoimenog konkursa.

Dvadeset šestog novembra 2021. godine Pokrajinski sekretarijat objavio je rezultate konkursa za (su)finansiranje projekata od značaja za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine za projektni ciklus 2021-2024. U odnosu na konkurse za finansiranje kratkoročnih projekata koje je do sada pratila MASA, primetan je napor da se u samom tekst konkursa konkretnije definišu kriterijumi bodovanja projekata, što je bio jedan od zahteva MASE u prethodnim obraćanjima Pokrajinskom sekretarijatu. Ipak, smatramo da je jedan od definisanih kriterijuma – značaj predloga projekta za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine definisan veoma uopšteno, bez specifikovanja tema koje bi zavredele takav poseban značaj. Po ovom kriterijumu projektima se može dodeliti do 9 bodova, čime se ostavlja prostor za provizorno dodeljivanje značajnog broja bodova čime se može uticati na finalni ishod evaluacije. Uz to, tekst konkursa koji definiše da „odluku o prihvatanju projekata donosi pokrajinski sekretar imajući u vidu mišljenje stručnih komisija“ formalno i dalje ostavlja prostor da se sredstva dodele mimo jasno definisanih kriterijuma izvrsnosti.

Glavni izvor netransparentnosti rezultata navedenog konkursa i dalje leži u dve stvari:

a) sve projekte unutar naučnih oblasti recenziraju stručne komisije za datu oblast koje se sastoje od tri do četiri člana. Izvesno je da takva komisija, bez obzira na naučne kompetencije u sopstvenoj oblasti, ne može biti kompetentna za sve uže oblasti iz kojih dolaze predlozi projekata. Uz to, nije izbegnuta mogućnost konflikta interesa onda kada članovi stručne komisije dolaze iz iste institucije kao i predlagači projekata. Podsećamo da je predlog MASE bio da stručne komisije samo biraju recenzente projekata, ali da ih same ne vrednuju, kao i da se radi umanjivanja konflikta interesa potenciraju recenzenti iz institucija izvan AP Vojvodive.

b) rezultati konkursa objavljeni su samo u obliku ukupnog broja bodova i ukupne ocene Stručne komisije, što i dalje ostavlja prostor za sumnje u pogledu objektivnosti vrednovanja. Naime, iz objavljenih rezultata konkursa nije vidljivo koliko bodova su predlozi projekata dobili po pojedinačnim kriterijumima, pri čemu je najznačajnije bilo istaći broj bodova za ocenu predloga projekta (koja se sastoji iz ocena naučno tehnološke izvrsnosti, očekivanog uticaja i implementacije) i ocenu značaja predloga projekta za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine.

Konačno, prilikom objavljivanja rezultata projekta nadležni iz Pokrajinskog sekretarijata nisu održali dobru praksu koju su usvojili na prošlogodišnjem konkursu za kratkoročne projekte, a na kojoj je institirala MASA, da se svi rukovodioci predloženih projekata obaveste emailom o rezultatima projekta. Rezultati su okačeni na sajt Pokrajinskog sekretarijata bez upućivanja zainteresovanih strana na to da su objavljeni. Ipak, pohvalno je to što je ovaj put zbirne rezultate evaluacije sa celokupnom listom (odobrenih i neodobrenih) projekata moguće pronaći na stranici datog konkursa, što ranijih godina nije bio slučaj.