Saopštenje povodom situacije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Povodom saopštenja koje je je UGPS Nezavisnost Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) uputilo široj javnosti, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) izražava zabrinutost zbog eskalacije nagomilanih problema u visokom obrazovanju koji vode daljem urušavanju kredibiliteta državnih univerziteta u Republici Srbiji. U Saopštenju iznete tvrdnje o kršenju prava na napredovanje u akademskoj i profesionalnoj karijeri, kao i radnih prava zaposlenih na DUNP od strane rektorke prof. dr Zane Dolićanin potvrđuju da se autoritarni model upravljanja državom preslikava na ostale institucije, među kojima su i državni univerziteti u Republici Srbiji. Ovaj slučaj još jedan je u nizu dokaza da se procesi kojima se poništava akademski integritet nastavnika univerziteta u Srbiji nastavljaju i to sa pojačanim intenzitetom. Raste broj univerzitetskih uprava koje primenjuju represivne mere u cilju dodatnog zastrašivanja akademske zajednice i pretvaranja njenih članica i članova u poslušnike. Ovakvi postupci generalno vode daljem ponižavanju univerziteta i negiranju njegove uloge  kao institucije od najvišeg nacionalnog značaja, čuvara demokratičnosti i pokretača društveno-ekonomskog napretka.

MASA pruža podršku koleginicama i kolegama sa DUNP u njihovom nastojanju da odbrane kredibilitet svoje institucije. Ujedno, pozivamo sve članove i članice akademske zajedince da budu istrajni u borbi za očuvanje akademskih i građanskih prava i sloboda, uključujući Ustavom i Zakonom radu garantovana prava na rad, udruživanje i socijalni dijalog kao značajnih tekovina modernih evropskih država.