Politika ispred i iznad struke – lekari označeni kao krivci i mete autokratskog režima

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) protestuje protiv prakse kontinuiranog obračunavanja vladajućeg režima sa predstavnicima različitih struka. Ova praksa je tipična za autokratske režime kakav je, po mišljenju mnogih očevidaca i stručnjaka, tokom poslednjih godina uspostavljen u Srbiji. Obračunom sa grupama i pojedincima koji zauzimaju kritički stav po bilo kom […]

Saopštenje MASE povodom novih medijskih napada na članove akademske zajednice

MASA kao strukovna organizacija civilnog društva, osnovana u cilju pružanja podrške članicama i članovima akademske zajednice i zagovaranja neprikosnovenog prava na slobodno izražavanje stručnog i naučnog mišljenja, pozivajući se na slobodu govora garantovanu Ustavom RS, s budnom pažnjom prati javni i politički diskurs, sa žaljenjem konstatujući da se nastavlja s […]

Facebook
Twitter