Akademska zajednica ujedinjena protiv Covida

1064 potpisnika i potpisnice na listi

Biti stručan podrazumeva i biti odgovoran kako prema svojoj profesiji, tako i građanima. Promene u zdravstvu ne mogu doći bez angažovanih i solidarnih lekara. Ovim putem se solidarišemo sa onima koji nose teret epidemije na svojim plećima, sa pravom ukazujući na propuste i stanje u zdravstvu, te osuđujemo kampanju koju protiv njih vode predstavnici vlasti.

Masa poziva kolege i koleginice sa univerziteta i instituta u Srbiji i van nje da potpišu peticiju podrške lekarima koji su izašli u javnost kao Ujedinjeni protiv Covida.

Podršku možete potpisati na sledećem LINKU.

Lista se ažurira dnevno i izlistana je abecedno.

 1. Adriana Zaharijević, IFDT, viša naučna saradnica
 2. Adrijana Marčetić, Profesor UB
 3. Ahmad Sami, Doktorant
 4. Aleksa Radonjić, Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union
 5. Aleksandar Baucal, Filozofski fakultet u Beogradu, redovni profesor
 6. Aleksandar Dekanski, Naučni savetnik IHTM
 7. Aleksandar Dimitrijevic, Naucni saradnik, International Psychoanalytic University, Berlin
 8. Aleksandar Jovanovic, Docent
 9. Aleksandar Jovanović, Asistent
 10. Aleksandar Milosavljevic, Synchrotron SOLEIL, France / Beamline scientist
 11. Aleksandar Nikolić, Vanredni profesor
 12. Aleksandar Ostojić, Istraživač pripravnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
 13. Александар Остојић, Ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу
 14. Aleksandar Palavestra, Redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 15. Aleksandar Petrović, Docent dr
 16. Aleksandar Ramadanović, Viši stručni saradnik
 17. Aleksandar Savić, Vanredni profesor
 18. Aleksandar Takaci, Redovni profesor
 19. Aleksandar Urošević, IBISS/Viši naučni saradnik
 20. Александар Животић, Ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
 21. Aleksandra Anđelković, Vanredni profesor
 22. Aleksandra Buha Djordjevic, Docent
 23. Aleksandra Bulatović, Naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 24. Aleksandra Dapčević, Vanr. prof. TMF Univerziteta u Beogradu
 25. Aleksandra Ilić Rajković, Filozofski fakultet, Beograd, vanredni profesor
 26. Aleksandra Joksimovic, Redovni profesor
 27. Aleksandra Jovanović, Univerzitet u Beogradu Pravni fakultet
 28. Aleksandra Jovicevic, Red. Prof., univerzitet La Sapienza, Rim, Italija
 29. Aleksandra Konic Ristic, Naucni saradnik
 30. Aleksandra Krstić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, docent
 31. Aleksandra Malić Sibinović, Doktorand, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
 32. Aleksandra Markovic, Institut za srpski jezik / naučni saradnik
 33. Aleksandra Marković, Student doktorskih studija bioloskih nauka Karlovog univerziteta u Pragu
 34. Aleksandra Miric, Naucni saradnik
 35. Aleksandra Nikolajević, Filozofski fakultet u Nišu, asistentkinja
 36. Aleksandra Nojkovic, Redovni profesor, Ekonomski fakultet u Beogradu
 37. Aleksandra Pavlovic, Asistent u nastavi
 38. Aleksandra Popov Aleksandrov, IBISS, viši naučni saradnik
 39. Aleksandra Rabrenović, Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo
 40. Aleksandra Rohalj, Stručni saradnik
 41. Aleksandra Samolov, Naučni saradnik
 42. Aleksandra Sknepnek, Istraživač saradnik
 43. Aleksandra V Jovanović, Redovni profesor Filološkog fakulteta BU
 44. Aleksandra Vuletić, Viši naučni saradnik
 45. Aleksandra Zoric, Docent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogrdu
 46. Алексеј Тарасјев, Научни саветник, ИБИСС
 47. Alisa Gruden-Movsesijan, INEP, BU, naucni savetnik
 48. Ana Alil, IC-TMF/Naučni saradnik
 49. Ana Altaras Dimitrijević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 50. Ana Arsenijevic, PhD student
 51. Ana Batas, Filološki fakultet, UB, docent
 52. Ana Despotović, Doktorand
 53. Ana Harvey, Doktor pravnih nauka
 54. Ana Jakovljević, Istraživač pripravnik
 55. Ana Janjusevic Oliveri, Vanredni profesor
 56. Ana Knežević Bojović, Naučni saradnik
 57. Ana Kolarić, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 58. Ana Kozmidis Petrović, Redovni profesor Fakultet Tehničkih Nauka Univerzitet u Novom Sadu
 59. Ana Kramar, Inovacioni centar Tehnolosko-metalurskog fakulteta/naucni saradnik
 60. Ana Krivokuća, Viši naučni saradnik
 61. Ана Мацановић, Научни сарадник Института за српски језик САНУ
 62. Ana Milojevic, Docent
 63. Ana Orlic, Vanredni profesor
 64. Ana Parabucki, Doktor nauka
 65. Ana Poledica, Docent
 66. Ana Radojević, Docent
 67. Ana Rakin, NTP IHIS Zemun, strucni savetnik
 68. Ana Simonović, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – naučni savetnik
 69. Ana Stefanović, Stručni saradnik, NLM, AUNS
 70. Anđelko Petrović, Univerzitet u Beogradu-Biološki fakultet/vanredni profesor
 71. Andrea Perunović, Istraživač saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 72. Andrej Jandrić, Docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu
 73. Андреј Јефтић, Православни богословски факултет, Универзитет у Београду
 74. Andrej Korenić, Naučni saradnik
 75. Aneta Sabovljevic, Vanredni profesor
 76. Anika Jugović Spajić, University of Pittsburgh
 77. Anita Klaus, Vanredni profesor
 78. Anita Skakić, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, UB, Naučni saradnik
 79. Biljana Aranđelović, docent, Univerzitet u Nišu
 80. Biljana Božić Nedeljković, Redovni profesor imunologije, Biološki fakultet Univerzitet u Beogradu
 81. Biljana Božin, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, redovni profesor
 82. Biljana Đorđević, Fakultet političkih nauka, docentkinja
 83. Biljana Otašević, Vanredni profesor Univerziteta u Beogradu
 84. Biljana Potparević, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 85. Biljana Rakić, Redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
 86. Biljana Ristic, Doktor medicinskih nauka
 87. Biljana Sikimić, Naučni savetnik, Balkanološki institut SANU
 88. Biljana Stanković, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo / naučni saradnik
 89. Biljana Stojic, Doktor istorijskih nauka
 90. Biljana Stojković, Redovna profesorka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 91. Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu/Redovni profesor
 92. Boban Arsenijević, Univerzitet u Gracu / redovni profesor
 93. Bogdan Šolaja, Red. Prof u penziji HFUB, redovni član SANU
 94. Бојан Ђокић, Доктор историјских наука
 95. Bojan Jevtić, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“/naučni saradnik
 96. Bojan Mitić, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet/vanredni profesor
 97. Bojan Nikolic, Assistant research professor
 98. Bojan Pajtić, Redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 99. Bojan Ristivojevic, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, UB, Istraživač pripravnik
 100. Bojan Spaić, Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 101. Bojan Vranić, Fakultet politickih nauka – UB, vanredni profesor
 102. Bojana Bodroža, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu / docentkinja
 103. Bojana Drljan, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju/Asistent sa doktoratom
 104. Bojana Dzinic, Asistent
 105. Bojana Kovačević Petrović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu / docent
 106. Bojana Mićić, IBISS/istraživač saradnik
 107. Bojana Mihailovic, Docent Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu
 108. Bojana Obradović, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu/redovni profesor
 109. Bojana Pucarević, Filozofski fakultet u Nišu, asistentkinja
 110. Bojana Radovanović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
 111. Bojana Simovic, Doktorant
 112. Bojana Većkalov, Univerzitet u Amsterdamu/Doktorantkinja
 113. Bojana Višić, Naučni saradnik
 114. Boris Begović, Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 115. Boris Popov, Vanredni profesor // Odsek za psihologiju, FF UNS
 116. Bosiljka Plećaš-Solarović, Redovni profesor (u penziji) Farmaceutskog fakulteta u Beogrado
 117. Boško Blagojević, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu/docent
 118. Branimir Pavlić, Docent
 119. Branimir Šešelja, Redovni profesor univerziteta u Novom Sadu u penziji
 120. Branimir Stojković, Redovni profesor (u penziji) Fаkultet političkih nаukа
 121. Branislav Ćorić, Redovni profesor u penziji Gradjevinskog fakulteta u Beogradu
 122. Branislav Jakovljević, Redovni profesor, Univerzitet Stenford
 123. Branislava Lakušić, Profesorka, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
 124. Branka Dražić, Docent
 125. Branka Popović, Vanredni profesor
 126. Branka Tucić, Naučna savetnica
 127. Branka Vasiljević, IMGGI Univerzitet u Beogradu, naučni savetnik
 128. Branko Rakita, Redovni profesor
 129. Branko Romcevic, Vanredni profesor, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 130. Caslav Brukner, Profesor na Univerzitetu u Becu
 131. Dalibor Petrović, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu
 132. Dalibor Stojanović, Naučni saradnik
 133. Daliborka Purić, Vanredna profesorka
 134. Danica Ciric, Doktor biomedicinskih nauka
 135. Danica Despotović, Doktorand, Sorbona
 136. Danica Osmajic, Psiholog
 137. Danica Pajović, Docent
 138. Danica Popovic, Ekonomski fakultet/redovni profesor
 139. Danijel Sinani, Redovni profesor Filozofskog fakukteta
 140. Danijela Bataveljic, Naucni saradnik
 141. Danijela Cvetković, Institut za informacione tehnologije, Kragujevac
 142. Danijela Luković Golić, IMSI UB, viši naučni saradnik
 143. Danijela Nikodijevic, Istrazivac saradnik, Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 144. Danijela Vojnović Milutinović, Viši naučni saradnik
 145. Danilo Sarenac, Institut za savremenu istoriju/visi naucni saradnik
 146. Данило Вуковић, Ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду
 147. Danko Jeremic, Neuronaučnik
 148. Darija Milenković, PhD student
 149. Darinka Gortan Premk, Profesor univerziteta u penziji
 150. Darko Dimovski, Vanredni profesor na Pravnom fakultetu
 151. Darko Ivanović, Redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, u penziji
 152. Darko Kocev, Tehnicki fakultet u Boru, docent
 153. Darko Sarvan, Univerzitet u Beogradu – Fakultet veterinarske medicine, asistent sa doktoratom i naučni saradnik
 154. Deana Jovanovic, Docentkinja
 155. Дејан Џелебџић, Филозофски факултет БУ, доцент
 156. Дејан Илић, Доцент
 157. Dejan Joković, Institut za fiziku u Beogradu
 158. Dejan Mirčić, DUNP/ docent
 159. Dejan Pavlović, Fakultet političkih nauka, BU/docent
 160. Dejan Prvulović, Vanredni profesor
 161. Dejan Šabić, Redovni profesor
 162. Dejan Urošević, Redovni profesor
 163. Dijana Metlić, Vanr. profesor
 164. Dinko Gruhonjić, Filozofski fakultet u Novom Sadu/docent
 165. Divna Glumac, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu/docent
 166. Djordje Pavićević, Fakultet političkih nauka, profesor
 167. Djura Karagic, Naucni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 168. Дмитар Тасић, Филозофски факултет универзитета Храдец Кралове, Чешка. Виши научни сарадник
 169. Dobrila Matijević, Profesor
 170. Dragan Arandjelovic, Redovni profesor u penziji, Nis
 171. Dragan Janković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent
 172. Dragan Milić, Naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo
 173. Драган Милићев, Редовни професор, Електротехнички факултет Универзитета у Београду
 174. Dragan Nikšić, Naučni saradnik
 175. Dragan Popadić, Filozofski fakultet u Beogradu, redovni profesor
 176. Dragan Stanojević, Univerzitet u Beogradu, docent
 177. Dragan Uskokovic, Naucni savetnik i profesor univerziteta
 178. Dragana Čavlović, Naučni saradnik
 179. Dragana Čolić Biljanovski, Red. prof. Fakultet dramskih umetnosti, Beogradd
 180. Dragana Dimitrijević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredni profesor
 181. Dragana Dulic, Red.prof. u penziji, Univerzitet u Beogradu
 182. Dragana Jelic, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju /Asistent
 183. Dragana Miličić, Biološki fakultet UB
 184. Dragana Pavlović Breneselović, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, redovni profesor
 185. Dragana Varagic, Redovna profesorka
 186. Dragana Vukov, Redovni profesor
 187. Dragica N. Krgović, Doktor matematičkih nauka, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet Zemun
 188. Dragica Vujadinovic, Redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 189. Dragica Tomka, Prof dr, redovni profesor universiteta – turizma
 190. Drago Djuric, Filozofski fakultet u Beogradu, Redovni profesor
 191. Drago Indjic, Fellow, UCL
 192. Dragoljub Popović, Profesor PFUU, Beograd
 193. Драгомир Глишић, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, доцент
 194. Dragor Hiber, Redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, u penziji
 195. Dragoslava Radin, Univerzitet u Beogradu/redovni profesor
 196. Dražen Drašković, Docent, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
 197. Drazen Manojlovic, Dipl.ing.gradjevine
 198. Dubravka Cvejić, Institut za primenu nuklearne energije /naučni savetnik
 199. Dubravka Savić, Redovni profesor UB
 200. Dubravka Stojanovic, Profesorka, Filozofski fakultet, Beograd
 201. Dunja Miletić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Naučni saradnik
 202. Dušan Aleksić, Asistent
 203. Dušan Georgijević, Redovni profesor u penziji, Mašinski fakultet u Beogradu
 204. Dusan Kolarski, Doktor nauka
 205. Dušan Maljković, Student doktorskih studija, Filozofski fakultet u Beogradu
 206. Dušan Mojić, Filozofski fakultet u Beogradu, vanredni profesor
 207. Dušan Perić, Fakultet za sport i turizam, Redovni profesor
 208. Dušan Petrović, Pozorišni reditelj – red. prof. na Fakultetu dramskh umetnosti u Beogradu
 209. Dušan Popović, Filozofski fakultet u Beogradu/docent
 210. Dušan Spasojević, Fakultet političkih nauka
 211. Dusan Stanojevic, Dr tehnickih nauka, prof. u penziji
 212. Dušan Teodorović, Profesor Univerziteta u Beogradu, redovni član SANU
 213. Dušica Janošević, Vanredni profesor
 214. Dusica Todorovic, Redovni profesor BU
 215. Duška Blagojević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,redovni profesor
 216. Duška Franeta, Vanredni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
 217. Duško Latas, Fizički fakultet, docent
 218. Duško Prelević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredni profesor
 219. Đorđe Boškov, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet/asistent
 220. Đorđe Krivokapić, Docent, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 221. Đorđe Terzin, Asistent
 222. Emilija Milošević, Istraživač pripravnik
 223. Ester Francija, INNV, Istrazivac saradnik
 224. Филип Бошковић, Кевендиш лабораторија – Универзитет у Кембриџу, Winton scholar, Benefactors’ scholar, Schiff research student
 225. Filip Čukljević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 226. Filip Radovanović, Viši naučni saradnik u penziji
 227. Galjina Ognjanov, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu/redovni profesor
 228. Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 229. Georgina Dragovic, Univerzitet u Kragujevcu/lektor
 230. Gojko Subotić, Srpska akademija nauka i umetnosti
 231. Goran Brajušković, Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet redovni profesor
 232. Goran Brankovic, IMSI-UB/naucni savetnik
 233. Goran Dajović, Vanredni profesor
 234. Goran Marković, Profesor emeritus FDU
 235. Goran Marković, Vanredni profesor
 236. Горан Машановић, University of Southampton, UK / Professor
 237. Goran Nešić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, redovni profesor
 238. Goran Petrovic Lotina, University of Warwick, SciencesPo Paris / istrazivac, profesor
 239. Goran Radojev, Docent
 240. Goran Ristić, Redovni profesor
 241. Goran Ruzic, Docent
 242. Goran Tepšić, Fakultet političkih nauka/docent
 243. Goran Tmušić, Univerzitet u Novom Sadu, istraživač saradnik
 244. Gorčin Cvijanović, Naučni saradnik
 245. Гордана Бакић, Ван.проф. МФ БУ
 246. Gordana Dragin, Prof. dr (redovni profesor)
 247. Gordana Jakic, Vanredni profesor
 248. Gordana Matić, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet / Redovni profesor u penziji
 249. Gordana Popović, Redovni profesor
 250. Gordana Rudić, Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru / vanredni profesor
 251. Gordana Subakov Simić, Vanredni profesor
 252. Gordana Tomović, Univerzitet u Beogradu-Biološki fakultet, vanredni profesor
 253. Hajdana Glomazić, Naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
 254. Igor Cvejić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 255. Igor Kostic, Naucni saradnik
 256. Igor Sabadoš, Asistent
 257. Igor Stanković, Institut za fiziku Beograd, naučni savetnik
 258. Igor Vidic, Istrazivac
 259. Igor Živanović, Naučni saradnik, Filozofski fakultet, Beograd
 260. Ilija Stefanovic, Institut tehničkih nauka/ naučni savetnik
 261. Imre Krizmanić, Doktor nauka, diplomirani biolog
 262. Irena Fiket, Institut za filozofiju i drustvenu teoriju, naucna saradnica
 263. Irena Ljubomirović, Vanredni profesor
 264. Irena Petrović, Asistent
 265. Irena Ristić, Fakultet dramskih umetnosti Univerzitet umetnosti u Beogradu
 266. Irina Subotić, Akademija umetnosti Novi Sad
 267. Isidora Stankovic, Doktorant biomedicinskih nauka, Weill Cornell Medicine i Memorial Sloan Kettering Cancer Center
 268. Iva Brankovic, Asistentkinja, Fakultet za medije i komunikacije
 269. Iva Bundalo, Doktorant FF
 270. Iva Draskic Vicanovic, Filoloski fakultet, Beograd redovni profesor
 271. Iva Milinkovic, Stomatološki fakultet u Beogradu
 272. Iva Pruner, Viši naučni saradnik
 273. Ivan Aleksic, Profesor na univerzitetu
 274. Ivan Bugarski, Visi naucni saradnik, Arheoloski institut
 275. Ivan Lukić, Docent, FTN, Univerzitet u Novom Sadu
 276. Ivan Mađarević, Research assistant
 277. Ivan Milenković, PhD student
 278. Ivan Mladenović, Vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 279. Ivan Nikolić, Doktorant na BU
 280. Ivan Obradović, Redovni profesor UB u penziji
 281. Ivan Ratkaj, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu
 282. Ivan Stanojević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka
 283. Ivan Stevović, Redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
 284. Ivan Todorović, Docent
 285. Ivana Bašić, Viši naučni saradnik EI SANU
 286. Ivana Bjelobaba, naučni savetnik, IBISS
 287. Ivana Boljevic, Istrazivac saradnik
 288. Ivana Gadjanski, Viši naučni saradnik
 289. Ivana Grković, Viši naučni saradnik INN Vinča, BU
 290. Ivana Isakov, FTN, UNS, asistent-master
 291. Ivana Jakovljev, Filozofski fakultet, Univerziter u Novom Sadu/asistent
 292. Ivana Jakšić, Asistentkinja
 293. Ivana Kojčić, Doktorantkinja, Universiré Côte d’Azur
 294. Ivana Kovačević, FON/vanredni profesor
 295. Ivana Krstic, Redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 296. Ivana Lukić, Naučni saradnik,Tehnološko metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 297. Ivana Milenković, Doktor biohemijskih nauka
 298. Ivana Novčić, Biološki fakultet/naučni saradnik
 299. Ivana Pantelić, Naučna saadnica, Institut za savremenu istoriju
 300. Ivana Prokic, Doktor nauka
 301. Ivana Šarac, Institut za medicinska istraživanja Beograd,
 302. Ivana Šenk, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu / docent
 303. Ivana Spasić, Redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 304. Ivana Stepanovic Ilic, Docent
 305. Ivana Volić, Docent
 306. Ivo Toševski, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Naučni savetnik
 307. Janko Međedović, Viši naučni saradnik
 308. Janko Veselinović, Redovni profesor Univerzitet u Novom Sadu
 309. Jasmina Jovanovic, Redovni profesor BU
 310. Jasmina Karić, Redovni profesor BU
 311. Jasmina Krpo-Ćetković, Vanredni profesor
 312. Jasmina Moskovljević Popović, Filološki fakultet/redovni profesor
 313. Jasminka Hasanbegović, Redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 314. Jasna Saponjic, Institut za bioloska istrazivanja – Sinisa Stankovic, Institut od nacionalnog znacaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu/naucni savetnik
 315. Jasna Stojanović, Filološki fakultet, Beograd
 316. Jasna Vuković, Vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 317. Jelena Andjelkovic Labrovic, Docent
 318. Jelena Arsic, Docentkinja, PFUUB
 319. Jelena Ceriman, Naučna saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
 320. Jelena Ciric, Institut za bioloska istrazivanja Sinisa Stankovic/naucni saradnik
 321. Jelena Djoković, Redovni profesor, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
 322. Jelena Djordjevic, Redovni profesor, Bioloski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
 323. Jelena Djurdjevic Nikolic, Docent PMF u Kragujevcu
 324. Jelena Grahovac, IORS/Naučni saradnik
 325. Jelena Jerinić, Vanredna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
 326. Jelena Jovic, Institut za zastitu bilja i zivotnu sredinu, visi naucni saradnik
 327. Jelena Jovicic-Petrovic, Vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 328. Jelena Kleut, Docentkinja, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 329. Jelena Konstantinovic, Doktor hemijskih nauka
 330. Jelena Košinaga, Univerzitet u Segedinu/Doktorantkinja
 331. Jelena Kusovac, Docent
 332. Jelena Lozo, Univerzitet u Beogradu-Biološki fakultet, vanredni profesor
 333. Jelena Milosavljevic, Doktor veterinarske medicine
 334. Jelena Milovanovic, Naucni saradnik
 335. Jelena Miocinovic, Vanredni profesor
 336. Jelena Mrgic, Vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
 337. Jelena Nedeljković Trailović, Fakultet veterinarske medicine, redovni profesor
 338. Jelena Pavličić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 339. Jelena Pavlovic, Docent, Filozofski fakultet
 340. Jelena Pavlović, Naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja
 341. Jelena Pešić, Univerzitet u Beogradu
 342. Jelena Prodanović, Docent
 343. Jelena Scepanovic, Student doktorskih studija, University of Chicago
 344. Jelena Stanković, Vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 345. Jelena Teodorović, Vanredni profesor, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 346. Jelena Trajković, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet/Asistent sa doktoratom
 347. Jelena Urosevic, PhD
 348. Jelena Vasiljević, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 349. Jelena Vidojević, Docentkinja / Fakultet političkih nauka
 350. Jelena Vranješević, Filozofski fakultet Beograd/Vanredni profesor
 351. Jelena Vukojevic, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, redovni profesor
 352. Jelisaveta Čkrkić, Naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet
 353. Jelisaveta Petrović, Filozofski fakultet / docentkinja
 354. Jelka Crnobrnja Isailović, Redovni profesor PMF Niš & naučni savetnik IBISS
 355. Jevrosima Stevanović, Redovni profesor, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
 356. Joana Zaksevska, Naucni savetnik
 357. Jovan Odavić, Institut Ruđer Bošković, Postdoktorski istraživač
 358. Jovan Slavnić, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Novom Sadu
 359. Jovan Trifunović, Docent, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
 360. Jovana Broćić, Student doktorskih studija
 361. Jovana Jovankic, PMF KG/Istrazivac pripravnik
 362. Jovana Jovanović, Naučni saradnik
 363. Jovana Rajkovic, Istrazivac saradnik
 364. Jovana Skoric, Studijski program Socijalni rad, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, asistent
 365. Jovanka Pantovic, Redovni profesor
 366. Jovo Bakić, Vanredni profesor Odeljenja za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 367. Jožef Božo, Profesor strukovnih studija, Zrenjanin
 368. Kadira Huseinovic, Profesor Engleskog jezika
 369. Karla Ilić Đurđić, Asistent Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
 370. Karolina Sunjog, Naucni saradnik
 371. Katalin Mészáros Szécsényi, Redovni profesor
 372. Katarina Grujic, PhD, docent
 373. Katarina Ilinčić, Profesor
 374. Katarina Lončarević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka / docentkinja
 375. Katarina Nikolić, Farmaceutski fakultet, vanredni profesor
 376. Katarina Popović, Redovni profesor, Filozofski fakultet
 377. Katarina Rasulić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu / vanredni profesor
 378. Katarina Smiljanić, Viši naučni saradnik
 379. Katarina Stojanović, Docent
 380. Катарина Вукадиновић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет
 381. Katarina Zeljić, Vanredni profesor
 382. Kristina Asimi, Student doktorskih studija, Karlov univerzitet u Pragu
 383. Kristina Spariosu, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu / istraživač – pripravnik
 384. Krsztina Rácz, Univerzitet u Oslu / Postdoctoral Research Fellow
 385. Ksenija Jakovljević, Naučni saradnik
 386. Ksenija Kolundžija, Docent
 387. Ksenija Krstic, Filozofski fakultet Beograd/ vanredni profesor
 388. Ksenija Velickovic, Bioloski fakultet-docent
 389. Laslo Tarjan, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Nobom Sadu
 390. Lea Velaja, Istraživač saradnik
 391. Lea Vlajnić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – asistent
 392. Lidija B. Radulović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredna profesorka
 393. Lidija Miskeljin, Docent, Filozofki fakultet Univerziteta u Beogradu
 394. Ljerka Jeftić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, vanredni profesor
 395. Ljiljana Gavrilovic, naucni savetnik/redovni profesor u penziji
 396. Ljiljana Kostić, IMSI. Naučni saradnik
 397. Ljiljana lazarevic, Viši naučni saradnik
 398. Ljiljana Marković, Filozofski fakultet u Nišu/ viši lektor
 399. Ljiljana Radulovic, Pravni fakultet, redovni profesor u penziji
 400. Ljiljana Stevković, Asistent, FASPER
 401. Ljiljana Tomović, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Biološki fakultet
 402. Ljubica Jovanovic, Institut national de la santé et de la recherche médicale, France
 403. Ljubica Nikolic, Pravi fakultet Univerziteta u Nisu, redovni profesor
 404. Ljubisa Dabic, Profesor u penziji Ekonomskog fakulteta Univeziteta u Beogradu
 405. Ljubisa Vitkovic, PhD (Boiphysics), Nacionalni Instituti za Zdravlje, Betesda, Mariland, SAD/saradnik
 406. Ljubomir Jacić, Visoka tehnicka skola Pozarevac/Profesor
 407. Ljubomir Milanovic, Vanredni profesor FMU
 408. Ljubomir Vračar, Docent
 409. Luka Glušac, Naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 410. Luka Mijatović, Docent, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 411. Luka Milićević, Matematički institut SANU
 412. Luka Petrović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju/ Istraživač-pripravnik
 413. Maja Antić, Docent
 414. Maja Divac, Doktor političkih nauka
 415. Maja Gruden, UB-Hemijski fakultet, Redovni profesor
 416. Maja Ivanović, Docent, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
 417. Maja Radivojević, Doktorantkinja književnosti, Filološki fakultet, Beograd
 418. Maja Romčević, Naučni savetnik, Institut za fiziku
 419. Maja Savić, Filološki fakultet/docent
 420. Maja Šćepanović, Naučni savetnik, Institut za fiziku Beograd
 421. Maja Šumar, Docent, Hemijski fakultet
 422. Maja Todorović Izquierdo, Redovni profesor univerziteta
 423. Margita Petrovic, Profesor, Universidad Nacional Autónoma de México
 424. Marija Aleksić, Istraživač saradnik
 425. Marija Babovic, Redovna profesorka
 426. Marija Bežulj, Asistent
 427. Marija Cvijanović, Doktor nauka
 428. Marija Dinov Vasic, Asistent
 429. Marija Draskic, Redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 430. Marija Džunić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu / redovni profesor
 431. Marija Janjic, Visi naucni saradnik, IBISS
 432. Marija Jeremić, Naučni saradnik
 433. Marija Lukić, PhD Student
 434. Marija Miličić, Naučni saradnik
 435. Marija Nefovska-Danilović, Vanredni profesor
 436. Marija Obradovic, naucno radnik Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
 437. Marija Petrovic Mihajlovic, Vanredni profesor
 438. Marija Radoman, Naucna saradnica
 439. Marija Rajičić, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“/naučni saradnik
 440. Marija Ranić, Naučni saradnik
 441. Marija Stepanović, Doktorand, IT univerzitet u Kopenhagenu
 442. Marija Vidosavljević, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
 443. Marija Vidovic, Naucni saradnik, IMGGI
 444. Marijan Bajić, University College London
 445. Маријан Јелић, Доцент
 446. Marijana Cvetkovic, Saradnik u nastavi
 447. Marijana Matović, Univerzitet u Beogradu
 448. Marijana Pavlovic, Istrazivac saradnik
 449. Marijana Petrović, Vanredni profesor, Saobraćajni fakultet BU
 450. Marijana Ponjavić, Naučni saradnik
 451. Marijana Vučinić, Fakultet veterinarske medicine UB, redovni profesor
 452. Marima Radovic Jakovljevic, Istraživač saradnik
 453. Marina Matejević, Redovni profesor
 454. Marina Savić, PMF Novi Sad/docent
 455. Марина Спасојевић, Научни сарадник
 456. Marina Stanic, Visi naucni saradnik, IMSI, Beograd
 457. Marina Videnović, Filozofski fakultet/naučni saradnik
 458. Marina Zarić, Institut za nuklearne nauke VINČA; naučni saradnik
 459. Marjan Ivković, Naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
 460. Марко Аврамовић, Научни сарадник, Институт за књижевност и уметност, Београд
 461. Marko Bojkić, Asistent
 462. Marko Davinic, Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 463. Marko Đurakić, PMF Novi Sad
 464. Marko Jankovic, Visi naucni saradnik
 465. Marko Konjović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 466. Marko Milivojević, Univerzitet u Beogradu, naučni saradnik
 467. Marko Pišev, Vanredni profesor
 468. Marko Simendić, Vanredni profesor
 469. Marko Stamenić, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 470. Marko Veizović, Asistent
 471. Marko Žilović, George Washington University
 472. Matilda Djukic, Redovni profesor
 473. Menka Petkovska, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor
 474. Meysun Gharaibeh Simonovic, Filoloski fakultet Univerzitet u Beogradu, docent
 475. Mia Šešum, Docent
 476. Mihailo Radinovic, Filozofski fakultet u Beogradu, istrazivac-saradnik
 477. Mihajlo Manić, Fakultet za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, redovni profesor
 478. Mila Aleckovic Nikolic, Profesor Dr sci, Société Internationale de Psychopathologie de l’Expression, Pariz
 479. Milan Bjelica, Redovni profesor, ETF Beograd
 480. Milan Đorđević, Docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu
 481. Milan Đorđević, Doktorand
 482. Milan Jovanović, Filozofski fakultet u Nišu, asistent
 483. Milan Krstić, Fakultet političkih nauka / Asistent
 484. Milan Lukić, Docent
 485. Milan M. Petrovic, Naucni savetnik
 486. Milan Maksimović, Docent, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
 487. Milan Petkovic, Magistar, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
 488. Milan Plećaš, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu – decent
 489. Milan Senćanski, INN „Vinča“, Viši naučni saradnik
 490. Milan Sovilj, Redovni profesor, Univerzitet u Novom Saduu
 491. Milan Stančić, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet / vanredni profesor
 492. Milan Stojkovic, Docent doktor
 493. Milan Žunić, IMSI, Univerzitet u Beogradu, viši naučni saradnik
 494. Milana Čolić, Docent
 495. Milanka Momčilović, Redovni profesor
 496. Milena Cvijanović, Viši naučni saradnik
 497. Milena Despotović, Medicinski fakultet u Nišu / docent
 498. Milena Ilisevic, Western Sydney University, profesor
 499. Milena Milošević, docent, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 500. Milena Milutinović, PMF, Univerzitet u Kragujevcu/asistent sa doktoratom
 501. Milena Petković, Redovni profesor
 502. Milenko Milosevic, Redovni profesor
 503. Milić Milićević, Doktor istorijskih nauka
 504. Milica Budimir, INN Vinča / Instraživač saradnik
 505. Milica Gligorović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, redovni profesor
 506. Milica Keckarević Marković, Univerziteta u Beogradu – Biološki fakultet/docent
 507. Milica Kovacevic Filipovic, Fakultet veterinarske medicine Univerzitet u Beogradu, profesor
 508. Milica Lukić, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Istraživač pripravnik
 509. Milica Markovic, Doktorka/Kornel Univerzitet
 510. Milica Mihajlović, Istraživač pripravnik
 511. Milica Milojević, Docent
 512. Milica Milutinovic, Naucni saradnik
 513. Milica Ninković, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet; istraživač-pripravnik
 514. Milica Počuča-Nešić, IMSI BU/naučni saradnik
 515. Milica Popovic, Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet/docent
 516. Milica Resanović, Filozofski fakultet/ istraživač pripravnik
 517. Milica Sekulović, Institut za pedagogiju i andragogiju, istraživač-pripravnik
 518. Milica Šelmić, Vanredni profesor Saobraćajnog fakulteta, Beograd
 519. Milica Slijepcevic, Docent
 520. Milica Tošić Radev, Docent Filozofskog fakulteta u Nišu
 521. Milica Velimirović Bogosavljević, Docent MFUB
 522. Milica Vukelić, Filozofski fakultet u Beogradu, docent
 523. Miljan Grbovic, Docent UB
 524. Miljana Jakovljevic, Institut za zastitu bilja i zivotnu sredinu/naucni saradnik
 525. Miljana Tanić, IORS, Viši naučni saradnik
 526. Milka Ćulić, Dr medicine, naučni savetnik u penz.
 527. Milka Sokolović, Head of Food & Health Science, EUFIC, Brussels
 528. Milorad Vidovic, Univerzitet u Beogradu, Saobracajni fakultet/red.prof.
 529. Milos Filipovic, Centre national de la recherche scientifique, dr. biohem, dr. habil. biol. chem.
 530. Miloš Ivanović, Viši naučni saradnik
 531. Miloš Jevtić, Fakultet organizacionih nauka, vanredni profesor
 532. Miloš Jovanović, Filozofski fakultet u Nišu, docent
 533. Miloš Kalezic, Redovni prof u penziji
 534. Miloš Krstić, Profesor
 535. Miloš Milčić, Vanredni profesor, Hemijski fakuktet, Beograd
 536. Miloš Mitić, Naučni saradnik
 537. Miloš Nenadović, Docent, dipl.inž.arh.
 538. Milos Opacic, Istrazivac saradnik
 539. Miloš Šobajić, Slikar/ Profesor emeritus
 540. Miloš Stanisavljević, Doktor nauka, naučni istraživač, IBM Research, Cirih
 541. Miloš Stojadinović, Postdoc, ETH Zürich
 542. Miloš Vukelić, Istraživač-pripravnik
 543. Milos Zatkalik, Univerzitet umetnosti u Beograd, Fakultet muzicke umetnosti, redovni profesor
 544. Milovan Stoiljković, Naučni savetnik
 545. Milovan Šuvakov, Institut za fiziku u Beogradu
 546. Mina Glogovac, Vanredni profesor,Fakultet primenjenih umetnosti
 547. Mina Petrović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, redovna profesorka
 548. Miodrag Banjesevic, Vanredni profesor
 549. Miodrag Đorđević, Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 550. Miodrag Jovanović, Redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 551. Miodrag Malović, naučni saradnik, IC TMF BU
 552. Miodrag Milutinov, FTN Novi Sad, docent
 553. Mioljub Nešić, Naučni saradnik Instituta Vinča
 554. Mira Bjelaković, IHTM/naučni savetnik
 555. Mirjana Beara, Državni univerzitet u Novom Pazaru, docent
 556. Mirjana Jevtic, Doktor ekonomskih nauka u penziji
 557. Mirjana Medenica, Redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, u penziji
 558. Mirjana Novkovic, IMGGI/naucni saradnik
 559. Mirjana Pavlović, Naučni savetnik u penziji
 560. Mirjana Petrović, Naučni saradnik
 561. Mirjana Popović, BU/redovni profesor i naučni savetnik
 562. Mirjana Ruml, Poljoprivredni fakultet/redovni profesor
 563. Mirjana Stošić, Fakultet za medije i komunikacije/docentkinja
 564. Mirjana Vukićević, Univerzitet u Beogradu, profesor
 565. Mirko Filipović, Red. profesor, FASPER, Univerzitet u Beogradu
 566. Miroljub Barać, Redovni profesor
 567. Miron Sopić, Docent, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 568. Mirosava Đurišić-Bojanović, Redovna profesorka(u penziji)Filozofski fakultet u Beogradut
 569. Miroslav Andrić, Stomatološki fakultet u Beogradu, vanredni profesor
 570. Miroslav Gavrilov, UCSB, PhD Researcher
 571. Miroslav Jovanović, Redovni profesor
 572. Miroslav Konstantinovic, Naucni savetnik u penziji
 573. Miroslav Lazić, Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
 574. Miroslav Macura, IDESO, Université de Gèneve, Ženeva
 575. Miroslav Pajic, Duke University
 576. Miroslav Živić, Univerzite u Beogradu – Biološki fakultet,vanredni profesor
 577. Mladen Vujošević, Naučni savetnik
 578. Momir Samardžić, Filozofski fakultet Novi Sad
 579. Monika Milosavljević, Docent, Filozofski fakultet, UB
 580. Nada Ćosić, Naučni saradnik
 581. Nada Dragovic, Redovni profesor
 582. Nada Korać, Profesor univerziteta u penziji
 583. Nada Sekulic, Redovna profesorka, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 584. Nadežda Gavrilović, Viši naučni saradnik, Arheološki institut
 585. Natalija Dimić, Istraživač saradnik
 586. Natalija Krstić, IHTM/naučni svetnik
 587. Natalija Mićunović, Naučna saradnica, Institut društvenih nauka
 588. Natalija Perišić, Redovna profesorka
 589. Natasa Adzic, Fakultet za fiziku, Univerzitet u Becu/postdok
 590. Nataša Buha, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Docent
 591. Natasa Loncarevic, MD, MSc, PhD student
 592. Natasa Milic, Doktor nauka
 593. Nataša Milosevic, Doktorand FPN, Univerzitet u Beogradu
 594. Nataša Petrović, Univerzitet u Beogradu/profesor
 595. Nataša Simić, Naučni saradnik
 596. Nataša Tučev, Docent, Filozofski fakultet u Nišu
 597. Nebojša Jovanović, Profesor univerziteta
 598. Небојша Владисављевић, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, редовни професор
 599. Nemanja Aksic, PhD student u Singapuru
 600. Nemanja Krstić, Filozofski fakultet u Nišu/Docent
 601. Nemanja Martinović, Matematički Institut SANU, naučni saradnik
 602. Nemanja Rajčević, Docent, Biološki fakultet
 603. Nemanja Zvijer, Filozofski fakultet/docent
 604. Nenad Filipović, Filozofski fakultet, Beograd, Naučni saradnik
 605. Nenad M. Kostić, Penzionisani profesor američkih univerziteta i šef odseka
 606. Nenad Tomović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu/ Vanredni profesor
 607. Neven Isailović, Istorijski institut, naučni saradnik
 608. Nevena Arandjelović, Asistent na Mašinskom fakultetu u Beogradu
 609. Nevena Ceković, Docent, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 610. Nevena Grdovic, Viši naučni saradnik
 611. Nevena Ječmenica, Asistent
 612. Nevena Mitranić, Asistent, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 613. Nevena Vidovic, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu /naucni saradnik
 614. Nevena Vidovic, Institut za medicinska istraživanja/naucni saradnik
 615. Nevena Vuckovic Sahovic, Redovni profesor, PFUUB, u penziji
 616. Nevenka Djeric, Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geoloski fakulte/redovni profesort
 617. Nevenka Rajić, Redovni profesor
 618. Nevenka Žegarac, Redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 619. Nikola Beljinac, Docent, Fakultet političkih nauka
 620. Nikola Bjelić, Docent Filozofskog fakulteta u Nišu
 621. Nikola Cvetanović, Univerzitet u Beogradu/Vanredni profesor
 622. Nikola Grujic, Doktorant, ETH Cirih
 623. Nikola Jocić, Naučni saradnik
 624. Nikola Kotur, Naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu
 625. Nikola Mijatov, Naučni saradnik
 626. Nikola Petrović, Asistent na Fakultetu organizacionih nauka
 627. Nikola Stojadinović, Docent Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
 628. Nikola Tasić, IMSI, UB/naučni saradnik
 629. Nikola Vujčić, Docent, FILUM, Kragujevac
 630. Nina Kulenovic, Filozofski fakultet, Beograd
 631. Nina Stojanović, Profesor engleskog jezika i književnosti
 632. Olga Nikolić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 633. Olgica Djurkovic-Djakovic, Institut za medicinska istrazivanja UB, naucni savetnik
 634. Olgica Zaric, Medicinski fakultet u Becu, naucni saradnik
 635. Oliver Stojković, Medicinski fakultet UB/red.prof.
 636. Oliver Toskovic, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu/docent
 637. Olivera Batajić Sretenović, Docent
 638. Olivera Milosevic, Naucni savetnik
 639. Olivera Rančić, M.A. naučni saradnik Univerziteta u Bambergu, Nemačka
 640. Olja Jovanović Milanović, Docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 641. Pavle Milosevic, Docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 642. Pavle Stojković, Tehnički fakultet u Boru, master inženjer rudarstva
 643. Petar Đukić, Tehnološko-metalurški fakultet, redovni profesor
 644. Petar Gogić, Red. prof. u penziji
 645. Predrag Jovanovic, Doktorand
 646. Predrag Milidrag, Viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka
 647. Predrag Osmokrovic, Redovan profesor u penziji, Elektrotehnicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 648. Predrag Puđa, Redovni profesor
 649. Predrag Simonović, Biološki fakultet i Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanoković“, redovni profesor i načni savetnik
 650. Predrag Stojanović, Redovni profesor Univerziteta
 651. Predrag Tadić, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, docent
 652. Rada Petrović, Redovni profesor
 653. Рада Стијовић, Научни саветник
 654. Radivoje Petrovic, Fakultet za sport Univerziteta Unipn Nikola Tesla Beograd, vanredni profesor
 655. Radmila Jančić Heinemann, Tehnološko metalurški fakultet/Prof.Dr
 656. Radmila Jovanovic Kozlowski, Docent Filozofski fakultet, Beograd
 657. Radmila Resanović, Redovni profesor
 658. Radmilo Pešić, Red. prof. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
 659. Radojica Bojanović, Redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet u Beogradu
 660. Rados Keravica, Istraživač doktorant u Školi za sociologiju i socijalnu politiku univerziteta u Lidsu
 661. Radoslav Pavlovic, The Ohio State University/PhD Candidate, Graduate Research Assistant
 662. Ranka Gajic, Docent
 663. Ranka Gašić, Naučni savetnik
 664. Ranko Bugarski, Redovni profesor u penziji, Filološki fakultet u Beogradu
 665. Ranko Dragović, PMF Niš, redovni profesor
 666. Rastko Lompar, Balkanološki institut SANU/ istraživač pripravnik
 667. Relja Radović, Doktor pravnih nauka
 668. Родољуб Кубат, Редовни професор ПБФ БУ
 669. Romana Vujasinović, Stručni saradnik Katedre montaže na Fakultetu dramskih umetnosti
 670. Ruzica Nikolic, Dr fizicke hemije, naucni savetnik u penziji
 671. Sabina Kovač, Naučni saradnik RGF Univerziteta u Beogradu
 672. Sanda Stankovic, Naucna saradnica
 673. Sandra Winzer, Doktor bioloskih nauka
 674. Sanja Batić Očovaj, Asistentkinja s doktoratom
 675. Sanja Copic, Viši naučni saradnik
 676. Sanja Gligić, Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 677. Sanja Grgurić-Šipka, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 678. Sanja Ignjatović, Filozofski fakultet u Nišu
 679. Sanja Manitašević Jovanović, Viši naučni saradnik
 680. Sanja Manojlovic, Vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu
 681. Sanja Maricic Mesarovic, Docent
 682. Sanja Mitić, Vanredni profesor
 683. Sanja Petrović Todosijević, Institut za noviju istoriju Srbije
 684. Sanja Šovran, Docentkinja / Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 685. Sanja Vojvodic, Istraživačica-pripravnica, FPN
 686. Saša Brajović, Redovna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu
 687. Savo Manojlovic, Istraživač saradnik
 688. Selma Kanazir, Naučni savetnik u penziji
 689. Senka Kostić, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za psihologiju asistent
 690. Sergej Macura, Filološki fakultet UB, docent
 691. Slavica Dmitrović, viši naučni saradnik
 692. Slavica Grujic, Bioloski fakultet, docent
 693. Slavica Spasić, Profesor emeritus, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 694. Slavko Simic, Naucni savetnik
 695. Slavoljub Jovanovic, Vanredni profesor, Geografski fakultet Beograd
 696. Slobodan Cvejic, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 697. Slobodan Davidovic, Naučni saradnik
 698. Slobodan G. Jovanović, Vanredni profesor Univerziteta u Nišu, u penziji
 699. Slobodan Jovanović, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor
 700. Slobodan Markovic, Redovni profesor FPN, BU
 701. Slobodan Markovic, Univerzitet u Moskvi
 702. Slobodan Marković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 703. Slobodan Miladinović, Fakultet organizacionih nauka. redovni profesor
 704. Slobodan Prvanović, Institut za fiziku, naučni savetnik
 705. Slobodan Radojkovic, Dr um. redovni profesor
 706. Slobodan Radosevic, Vanredni profesor, PMF Novi Sad
 707. Slobodan Vrhovac, Naucni savetnik, Institut za fiziku Beograd
 708. Smilja Teodorovic, Kriminalisticko-policijski univerzitet/Vanredni profesor
 709. Smiljana Jošić, Naučni saradnik
 710. Smiljana Milinkov, Filozofski fakultet u Novom Sadu/docentkinja
 711. Smiljana Stefanovic, Doktorant, Royal college of surgeons, Dablin, Irska
 712. Smiljka Tomanović, Redovna profesorka, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 713. Snežana Božić, Docent
 714. Snezana Gojkovic, Redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet
 715. Снежана Милићев, Ванредни професор, Машински факултет – Универзитет у Београду
 716. Snežana Nenadović, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ /viši naučni saradnik
 717. Snežana Popov, Naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu
 718. Snežana Vučković, Filološki fakultet
 719. Snjezana Milivojevic, Univerzitet u Beogradu, redovna profesorka
 720. Sofija Jovanović Stojanov, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“/naučni saradnik
 721. Sonja Bozic, The New School, Professor
 722. Sonja Cvetković, Vanredni profesor, Fakultet umetnosti Niš
 723. Sonja Protić, Naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
 724. Sonja Šljivić, Profesor književnosti
 725. Sonja Šuvakov, Medicinski fakultet Beograd/docent
 726. Sonja Žakula, Etnografski institut SANU – naučna saradnica
 727. Srđan Bošnjak, Univerzitet u Beogradu-Mašinski fakultet, redovni profesor
 728. Srđan Atanasovski, Muzikološki institut SANU, naučni saradnik
 729. Srđan Marinković, Univerzitet u Nišu/Redovni profesor
 730. Srđan Nikolovski, Medicinski fakultet u Beogradu – Istraživač saradnik
 731. Srdjan Pejanovic, Vanr. prof. TMF u penziji
 732. Srdjan Rakic, Redovni profesor PMF Novi Sad
 733. Stanislava Barać, Naučna saradnica Instituta za književnost i umetnost
 734. Stanislava Gorjanovic, Institut za opstu i fizicku hemiju/naucni savetnik
 735. Stanislava Stanojevic, Naucni savetnik
 736. Staša Babić, Filozofski fakultet BU, redovni profesor
 737. Stefan Djokovic, Docent, Fakultet veterinarske medicine
 738. Stefan Mihajlović, Alfred Renyi Institute for Mathematics
 739. Stefan Vukmanović, Asistent, Tehnološki fakultet Novi Sad
 740. Stepan Stepanovic, Istrazivac Saradnik
 741. Suzana Blesic, Institut za medicinska istrazivanja UB, naucna saradnica
 742. Suzana Dimitrijević-Branković, Tehnološko-metalurški fakultet, redovni profesor
 743. Suzana Ignjatovic, Visa naucna saradnica IDN
 744. Svetislav Kostić, Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 745. Svetlana Gavrilov, Naučnica
 746. Svetlana Jović, State University of New York/Assistant Professor
 747. Svetlana Popović, Vanredni profesor, TFNS
 748. Svetlana Stojic, Docent
 749. Svetlana Tomin, Red. prof.
 750. Svetlana Trifunovic, Viši naucni saradnik
 751. Svetozar Saša Kovačević, Kompozitor, Redovni profesor AUNS u penziji
 752. Tamara Dzamonja, Profesor Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka
 753. Tamara Klikovac, Vanredni profesor
 754. Tamara Koledin, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, vanredni profesor
 755. Tamara Milenković Kerković, Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 756. Tamara Nikolic, Docentkinja na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
 757. Tamara Pavlović, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu/ istraživač pripravnik
 758. Tanasije Marinkovic, Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 759. Tanja Cirkovic Velickovic, Univrzitet u Beogradu/Profesor
 760. Tanja Jevđović, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu/ docent
 761. Тања Ракић, Доцент, Филолошки факултет Универзитета у Београду
 762. Tanja Vučić, Naučni saradnik
 763. Tatjana Grbić, Univerzitet u Novom Sadu/redovni profesor
 764. Tatjana Kop, IHTM, naučni saradnik
 765. Tatjana Lazović, Redovni profesor Univerziteta u Beogradu
 766. Tatjana Paunović, Profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 767. Tatjana Šoštarić, ITNMS / naučni saradnik
 768. Tatjana Srdić-Rajić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije/naučni savetnik
 769. Tatjana Starodubcev, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, redovni profesor
 770. Tatjana Stefanovic, Profesor
 771. Tatjana Volkov Husovic, Redovni profesor, Tehnolosko metalurski fakultet
 772. Teodora Djikic, Naucni saradnik, Farmaceutski fakultet
 773. Teodora Todorić Milićević, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 774. Tijana Cvetić Antić, Vanredni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 775. Tijana Karić, Istraživač saradnik
 776. Tijana Obradovic, Docent
 777. Tijana Radenković, Institut za fiziku Beograd/ istraživač pripravnik
 778. Tijana Rečević, Istraživačica-pripravnica
 779. Tijana Vučić, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet/naučni saradnik
 780. Todorović Miloš, Redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu u penziji
 781. Tomica Mišljenović, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet/asistent
 782. Uroš Lačnjevac, Viši naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu
 783. Урош Раденковић, Асистент, Електротехнички факултет Универзитета у Београду
 784. Uroš Savković, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu
 785. Valentina Marinković, Vanredni profesor
 786. Vanja Subotić, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, istraživačica
 787. Vaso Manojlovic, TMF/Docent
 788. Veljko Đurić, Redovni profesor
 789. Veljko Jovanović, Univerzitet u Novom Sadu, vanredni profesor
 790. Veljko Petrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu/asistent
 791. Vera Backović, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu
 792. Vera Nikolic, Univerzitet u Beogradu, Bioloski fakultet/vanredni profesor
 793. Vera Raicevic, Redovni profesor
 794. Vera Spasenovic, Filozofski fakultet / redovni profesor
 795. Vera Tucovic, Dr vet med
 796. Vera Vasiljević, Vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
 797. Vesna Cakeljić, Fakultet organizacionih nauka / redovni profesor
 798. Vesna Ćorić, Naučni saradnik
 799. Vesna Gojković, Vanredni profesor
 800. Vesna Maksimović, Naučni savetnik u penziji
 801. Vesna Milankov, Redovna profesorica PMF UNS
 802. Vesna Petovic, Profesor PFUUB, u penziji
 803. Vesna Ribić, UB – Istraživač saradnik
 804. Vesna Stankov Jovanović, Redovni profesor
 805. Vesna Trifunović, Naučna saradnica
 806. Vesna Vučinić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, vanredni profesor
 807. Vida Jojić, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu /viši naučni saradnik
 808. Violeta Beširević, PFUUB/CEU Redovna profesorka
 809. Violeta Orlovic Lovren, Univerzitet u Beogradu/vanredni profesor
 810. Violeta Slavkovska, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, vanredna profesorka
 811. Vitomir Jovanović, Doktor psiholoških nauka
 812. Владан Чокић, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду
 813. Владан Ђорђевић, Ванредни професор на Филозофском факултету у Београду
 814. Vladan Jovanović, Viši naučni saradnik
 815. Владан Јовановић, Доктор филолошких наука, виши научни сарадник
 816. Vladan Jovanović, Saradnik u nastavi, Departman za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu
 817. Vladan Perišić, Redovni profesor Univerziteta u Beogradu
 818. Vladana Hamović, Naučni savetnik
 819. Vladimir Adamović, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mireralnih sirovina (ITNMS)/naučni saradnik
 820. Vladimir Blagojević, Naučni saradnik
 821. Vladimir Buljak, Vanredni profesor Univerziteta u Beogradu
 822. Vladimir Despotović, University of Luxembourg
 823. Vladimir Jovanović, IMSI
 824. Vladimir Mihajlović, Filozofski fakultet UNS, docent
 825. Vladimir Nedić, Akademija strukovnih studija Šumadija
 826. Vladimir Nešić, Fakultet veterinarske medicine, van. profesor
 827. Vladimir Zakić, Vanredni profesor
 828. Vladimir Žikić, Redovni profesor
 829. Vojin Nedeljković, Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu
 830. Vojin Rakić, Redovni profesor
 831. Војин Шенк, Ред. проф. ФТН, Нови Сад
 832. Vukica Vujic, Naucni saradnik
 833. Zagorka Tamas, Redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu u penziji
 834. Zora Dajić Stevanović, Redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 835. Zoran Božanić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, FMU, vandredni profesor
 836. Zoran Dimić, Lola institut d.o.o./naučni saradnik
 837. Zoran Lutovac, Viši naučni saradnik
 838. Zoran Mijatović, Red. Prof. Pmf Novi sad
 839. Zoran Pavlović, Vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu
 840. Zoran Radovanović, Profesor Medicisnkog fakulteta u penziji
 841. Zoran Radovic, Akademik SANU
 842. Zoran Ristivojevic, CNRS naucni istrazivac
 843. Zoran Stevanović, Redovni profesor
 844. Zoran Trifković, Redovni profesor
 845. Zorana Krsmanović, Docent
 846. Zorana Todorović, Doktor filozofskih nauka
 847. Zorica Marinković Stanojević, IMSI UB/naučni savetnik
 848. Zorica Petrović, INN Vinca/ istraživač saradnik
 849. Zorica Radulovic, Redovni profesor
 850. Zorka Dulić, Univerzitet u Beogradu, redovni profesor
 851. Zvezdana Popovic, Naucni saradnik
 852. Zvonimir Tot, Clinical Associate Professor, University of Illinois at Chicago
 853. Zvonko Rakarić, Vanredni profesor
 854. Željka Brkić, INN Vinča
 855. Željko Čupić, IHTM/naučni savetnik
 856. Željko Marković, Univerzitet u Novom Sadu / vanredni profesor
 857. Željko Mojsilović, Doktor nauka
 858. Željko Radulović, Assistant Professor, Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, TX, USA
 859. Živan Lazović, Redovni profesor, Univerzitet u Beogradu
 860. Živka Krnjaja, Redovni profesor Univerzitet u Beogradu
 861. Živko Ćurčić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Naučni saradnik
 862. Živko Jovanović, Visi naucni saradnik Bioloski fakultet UB

POTPISNICI/E BEZ AFILIJACIJE/ZVANJA NA UNIVERZITETU

 1. Aleksandar Todorović, Diplomirani pravnik
 2. Aleksandra Parojčić, Mr sc medicinske psihologije,neuropsiholog
 3. Aleksandra Pavlović, dipl.inž.građ.
 4. Aleksandra Sekulić, Profesor južnoslovenskih književnosti i srpskohrvatskog jezika
 5. Aleksandra Stojkovic, Diplomirani masinski inzinjer
 6. Alma Hamzagic, Master inzenjer organizacionih nauka
 7. Ana Aničić Bjelić, Diplomirani sociolog
 8. Ana Dalli, Master Surdolog
 9. Ana Gavrilovic, Arheolog
 10. Ana Klem Aksentijević, Magistar umetnosti violista
 11. Ana Ristic, Diplomirani ekonomista
 12. Ana Vitorović, Diplomirani ekonomista
 13. Anita Grudić, Dr med
 14. Antonije Josifović, Student
 15. Биљана Ерић Аздејковић, Aрхитекта
 16. Biljana Popadic, Klinicki psiholog
 17. Boban Suljić, Diplomirani saobraćajni inženjer
 18. Bojan Borisavljevic, Diplomirani ekonomista
 19. Bojana Rankovic, Likovni graficar
 20. Borislav Antonijević, Specijalista ginekolog akušer
 21. Branislav Svorcan, Magistar ekonomskih nauka
 22. Branka Mihajlovic, Novinarka u penziji
 23. Brankica Nakic, Dipl.pravnik
 24. Cedomir Jelic, Master diplomirani hemicar
 25. Dajana Josipović, Diplomirani filolog srbista
 26. Damir Tomic, Drilling Supervisor
 27. Danijela Miletic Miladinovic, Klinicki psiholog, Specijalista razvojne psihologije i psihopatologije
 28. Danijela Vesić, Diplomirani ekonomista
 29. Darko Petković, Diplomirani restorater
 30. David D Pokrajac, Boeing/Menadzer za vestacku inteligenciju i masinsko ucenje
 31. Davor Lazic, Diplomirani ekonomista
 32. Dejan Ilić, Doktor veterinarske medicine
 33. Dejan Rakic, Dipl. ing. elektrotehnike
 34. Dijana Đurić, Master geograf
 35. Dimitrije Radojević, Softverski inženjer
 36. Donata Ginzberg, Stomatolog
 37. Đorđe Trajković, Student IAS Farmacije, Medicinsi fakultet Niš
 38. Dragan Miletić, Dipl.inž.maš.
 39. Dragan Stajic, Student farmacije
 40. Dragana Miletić, PR i novinar
 41. Dragana Parežanin-Nešić, Spec.medicinske biohemije u penziji
 42. Dragana Popović, Arhitekta
 43. Dragana Velickovic, Direktor ljudskih resursa/ dipl pravnik
 44. Dragana Vukadinovic, Dipl. ing. industrijskog menadzmenta
 45. Dragina Mitrović, Psihološkinja
 46. Dragomir Olujić Oluja, Politikolog
 47. Dubravka Franic-Mihajlovic, Magistar bioloskih nauka
 48. Dubravka Franic-Mihajlovic, MSci., Magistar Bioloskih nauka  – dijaspora
 49. Dušan Andrijašević, Književnik
 50. Dušan Petković, Profesor informatike
 51. Dušanka Stepanović Jovanović, Dipl. pravnik
 52. Dusica Utrzan, Prosvetni radnik i asistent zdravstvene nege
 53. Edis Đerlek, Master filolog
 54. Ema Štefanac, Diplomirana profesorka italijanskog jezika
 55. Gordana Perišić, Profesor engleskog jezika
 56. Gordana Radovanović, Diplomirani ekonomista
 57. Gordana Tosic, Psiholog
 58. Igor Ginzberg, Ms. Dipl-ing
 59. Ilija Jovicic, Diplomirani meteorolog
 60. Ilja Holodkov, Muzicar
 61. Irena Grbic, Anglista
 62. Ivana Cvetković, Stručni saradnik-pedagog
 63. Ivana Dunić, Diplomirani inženjer tehnologije
 64. Ivana Ilic, Nastavnik
 65. Ivana Jovanović, Diplomirani fizikohemičar
 66. Ivana Nemet, Profesor engleskog jezika
 67. Ivana Šošić, Specijalista opšte medicine
 68. Ivana Tomić, Diplomirani inženjer tehnologije
 69. Ivana Vuleta, Psiholog
 70. Jadranka Čičković, Dipl.oec
 71. Jasmina Nikolić, Ekonomista
 72. Jasna Vasic, Profesor razredne nastave
 73. Jelena Dugandžija, Psiholog
 74. Jelena Gajic, Magistarka sociologije i socijalne antropologije
 75. Jelena Glisic, Politikološkinja
 76. Jelena Gotovcevic, Nastavnik
 77. Jelena Gusić, Specijalista muzike, hornista
 78. Jelena Milenkovic, Diplomirani saobracajni inzenjer
 79. Jelena Milosavljević, Diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta
 80. Jelena Mrdaković Popić, Senior Adviser, PhD, DSA, Norveska
 81. Jelena Peulić, Dipl. Pedagog
 82. Jelena Tojagić, Dipl. inž. za menadžment
 83. Jelena Zeleskov Doric, Principal Psychologist and Psychotherapist, “ Dr Jelena Zeleskov Doric” Private Psychological Practice, Sydney, Australia
 84. Jelica Jovanović, Arhitekta
 85. Jelica Maric, Diplomirana socijalna radnica
 86. Jelica Stošić, Profesorka filozofije
 87. Jovana Jovanovic, Diplomirani filolog knjizevnosti i srpskog jezika
 88. Jovana Vitas, Istoricar umetnosti
 89. Jovanka Mazalica, Magistar muzičke umetnosti
 90. Katarina Milosevic, Diplomirani dirigent
 91. Kovacevic Marija, Violinistkinja
 92. Kristina T., Defektolog
 93. Lana Kosanović, Studentkinja
 94. Ljiljana Dostanić-Nikolić, Dipl.defektolog- logoped
 95. Ljiljana Matic,
 96. Ljiljana Mitrović, Učiteljica u penziji
 97. Ljiljana Trajkovic, Prim.dr decje i preventine stomatologije u penziji
 98. Luna Milatovic, Master zaštite životne sredine
 99. Maja Ćatić, Politolog
 100. Maja Otenhajmer, Psiholog
 101. Maja Pavlovic, Ekonomista
 102. Marija Kovandžić, Student
 103. Marija Popović, Diplomirani farmaceut, specijalista farmakoekonomije i farmaceutske legislative
 104. Marija Stanojcic Sraka, Ruma
 105. Marina Armuš, Grafički Dizajner
 106. Marina Cvetkovic, Specijalista opšte medicine
 107. Marina Piacentini, Modni dizajner / kostimograf
 108. Marina Tomić, Diplomirani sociolog
 109. Marko Drasler, Diplomirani biolog
 110. Marko Mandić, Student
 111. Marko Markovic, Magistar
 112. Marko Milosavljevic, Inzenjer Elektrotehnike i Racunarstva
 113. Marko Radulović, Profesor književnosti i srpskog jezika
 114. Marko Toskic, Dipl.ing.mas.
 115. Mihailo Kecenovic, Industrijski dizajner, RND TEHNOPLASD d.o.o.
 116. Milan Jovanovic, Diplomirani inženjer elektrotehnike
 117. Milan Malenčić, Diplomirani inženjer poljoprivrede
 118. Milan Petkovic, Magistar geografije
 119. Milana Počuča, Dipl. socijalna radnica
 120. Milana Vasiljev, Farmaceutski tehnicar
 121. Milena Milutinovic, Student
 122. Milena Nikolin, Diplomirani pedagog
 123. Milena Tesla, Stomatolog
 124. Milenković Slobodan, Diplomirani inženjer šumarstva
 125. Milica Stojanovic, Nastavnik, Filozofski Fakultet u Beogradu
 126. Miljana Stojanovic, Diplomirani psiholog
 127. Milorad Popović, Diplomirani elektro inžinjer
 128. Miloš Antić, Diplomirani specijalni pedagog
 129. Милош Ерић, Дипл.инж.грађ.
 130. Milos Karanovic, Master psiholog
 131. Miloš Pešić, Master hemičar
 132. Milos Stoiljkovic, Dipl. Ing. Elektrotehnike
 133. Miodrag Aleksic, Instruktor trener prve pomoći
 134. Mira Cocić, Geolog
 135. Мирјана Цвјетићанин, Електроинжењер
 136. Mirjana Milosavljevic, Diplomirani psiholog
 137. Miroslav Djordjevic, Dipl.hemicar
 138. Nada Marjanović, Psihoterapeut i psiholog
 139. Nađa Stefanovski, Doktor
 140. Nataša Medić, Psiholog
 141. Natasa Milicevic, Doktor na specijalizaciji neurologije
 142. Nataša Milojević, Psihološkinja
 143. Natasa Popović, Konsultant
 144. Natasa Rakic, Pravnik unutrasnjih poslova
 145. Nenad Stojanović, Stomatolog
 146. Nevena Radisavljević, Profesionalni doktor
 147. Nikola Misic, Apsolvent Inzenjerstva
 148. Nikola Spasić, Diplomirani inženjer mašinstva
 149. Nina Umićević, Spec. medicinske psihologije
 150. Olga Vujkov, Dipl.pravnica u penziji
 151. Olgica Badnjar, Stomatolog
 152. Oliver Stojkovic, Diplomirani Ekonomista
 153. Olivera Đorđević
 154. Olivera Todorovic, Spec. medicinske psihologije
 155. Olivera Vojvodić
 156. Olivera Zavišić Ilić, Dipl. Ing. Arh. Urbanista, LEED AP
 157. Nevena Petrović, Student
 158. Pavle Pavlović, Diplomirani pravnik
 159. Pero Hamović, Dipl.ekonomista
 160. Петар Веселиновић, Дипломирани инжењер технологије
 161. Predrag Žegarac, Dip. Ing. Arhitekture
 162. Rada Mitrovic, diplomirana sociološkinja
 163. Radmila Vuckovic, Strukovna medicinska sestra
 164. Radmila Vulic Bojovic, Psiholog, psihoterapeut
 165. Радосав Лазић, Мр безбедносних наука
 166. Sanja Antic, Diplomirani pravnik
 167. Sanja Pavlovic Mijailovic, Diplomirana socioloskinja
 168. Sergej Vukelić, Dipl.inženjer elektrotehnike i računarstva
 169. Slađana Đorđević, Diplomirani farmaceut
 170. Slađana Staničić, Elektro tehničar automatike
 171. Slavica Živković, Operater
 172. Slobodan Bugarski, Master Hemičar, Univerziteta u Beogradu
 173. Slobodan Dragaš, Diplomirani muzičar
 174. Smiljana Stefanovic, Master inzenjer polimernih materijala
 175. Snezana Bogos Milosavljevic, Diplomirani filolog madjarskog jezika i knjizevnosti
 176. Snežana Radosavljević, Diplomirani psiholog
 177. Sreten Kuculović, Diplomirani ekonomista
 178. Stanislava Gledic, Specijalista pedijatrije
 179. Stefan Mitrović Jokanović, Psihoterapeut i psiholog
 180. Stefan Orlović, Diplomirani inženjer mašinstva
 181. Stevan Trajković, Magistar farmacije
 182. Suzana Miletic, Nastavnik- fizioterapeut
 183. Svetlana Cvejic, Molekularni biolog
 184. Svetlana Stevanović, Dipl.ecc
 185. Tamara Jevtic, Profesor ruskog jezika i knjizevnosti
 186. Tamara Karan Žnidaršič, Biolog
 187. Tanović Vedrana, Producent
 188. Tatjana Cvetkovic, Psiholog
 189. Teodora Gojković, Studentkinja
 190. Valentina Vukojicic – Stefanovic, Master pedagog
 191. Verica Lela Ilić, Prim. dr sc.med epidemiolog
 192. Veroljub Bojičić, Diplomirani istoričar
 193. Vesna Pavlovic, Master ucitelj
 194. Vladan Andrić, Diplomirani inženjer Geodezije
 195. Vladan Slavković, Akademski slikar
 196. Vladislava Ivkovic Petrovic, Prof. Srpskog jezika I knjizevnosti
 197. Vlastimir Stamenković, Psiholog
 198. Zora Jorgacević, Pedijatar
 199. Zoran Aleksic, Dipl.ing.arh.
 200. Зоран Филиповић, Дипломирани машински инжењер
 201. Zoran Stoševski, Spec. struk. inž. MBA
 202. Zorana Grković, Diplomirani ekonomista