• 2020

 • Akademska zajednica ujedinjena protiv Covida

  1064 potpisnika i potpisnice na listi Biti stručan podrazumeva i biti odgovoran kako prema svojoj profesiji, tako i građanima. Promene u zdravstvu ne mogu doći bez angažovanih i solidarnih lekara. Ovim putem se solidarišemo sa onima koji nose teret epidemije na svojim plećima, sa pravom ukazujući na propuste i stanje u zdravstvu, te osuđujemo kampanju […]

 • 2019

 • Podrška koleginici Biljani Aranđelović sa Arhitektonskog fakulteta u Nišu

  MASA podržava koleginicu Biljanu Aranđelović sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu u nastojanju da bude izabrana u više zvanje, jer već od 2014. godine ispunjava zakonske uslove za takav izbor. Na Fakultetu je angažovana od 2009. god. kao docent na predmetima Umetnost i arhitektura, Savremena arhitektura i Arhitektura Srbije XX veka, koji spadaju u oblast društveno-humanističkih […]

 • MASA zahteva razrešenje Zukorlića

  Zabrinjavajuće je sa koliko osvetoljubivosti, prezira i gneva se u Narodnoj skupštini Srbije ovih dana govorilo o jednoj od najvažnijih i najuglednijih naučno-obrazovnih institucija našeg društva i njihovim predstavnicima. Umesto da najviše zakonodavno telo u Republici Srbiji raspravlja o razrešenju jednog od predstavnika izvršne vlasti koga je Univerzitet u Beogradu nedavno osudio zbog plagiranja njegove […]

 • Odgovor MPNTR povodom otvorenog pisma Mase

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je uputilo odgovor na otvoreno pismo Mase povodom „Trećeg poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama”. Odgovor možete preuzeti na sledećem LINKU. Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti tražila je preformulisanje dva uslova ovog poziva: 1. Da pravo […]

 • Otvoreno pismo povodom Trećeg poziva za mlade istraživače

  Povodom „Trećeg poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama (u daljem tekstu NIO)”, objavljenog 6. novembra 2019. godine, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti traži preformulisanje dva uslova ovog poziva: 1. Da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji imaju prvi put upisanu prvu […]

Facebook
Twitter