Akademska MASA

Otvoreno pismo povodom Trećeg poziva za mlade istraživače

Povodom „Trećeg poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama (u daljem tekstu NIO)”, objavljenog 6. novembra 2019. godine, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti traži preformulisanje dva uslova ovog poziva:

1. Da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji imaju prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2019/2020;
2. Da ima najviše 30 godina ili da je rođen 1989. godine ili ranije.

Tako da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji su redovni studenti doktorskih studija ili su odbranili doktorat u poslednjih maksimalno sedam godina, u skladu sa dobrim evropskim praksama.

Kriterijumi za određivanje obima ovog pojma ne treba da uključuju starosnu dob, jer je to u suprotnosti sa antidiskriminatornim zakonima, nego stepen obrazovanja i razvoja akademske karijere. Skrećemo pažnju da u važećem Zakonu o nauci i istraživanjima nema prepreka da se termin „mladi istraživač“ definiše na ovakav nediskriminatoran način. Rangiranje kandidata bi onda trebalo da odražava postignuća ne samo na osnovu ocene sa studija, već i drugih relevantnih ishoda naučnoistraživačkog rada (objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama, učešće na naučnim projektima).

U prilogu možete naći DOPIS Mase sa obražloženjem upućen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.