Akademska MASA

Odgovor MPNTR povodom otvorenog pisma Mase

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je uputilo odgovor na otvoreno pismo Mase povodom „Trećeg poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama”.

Odgovor možete preuzeti na sledećem LINKU.

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti tražila je preformulisanje dva uslova ovog poziva:

1. Da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji imaju prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2019/2020;
2. Da ima najviše 30 godina ili da je rođen 1989. godine ili ranije.

Tako da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji su redovni studenti doktorskih studija ili su odbranili doktorat u poslednjih maksimalno sedam godina, u skladu sa dobrim evropskim praksama.