Povodom slučaja dr Ljiljane Marković

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti pozdravlja odluku Etičkog odbora Univerziteta u Beogradu, kojim je je napravljen važan korak u višemesečnoj borbi naših kolega i koleginica sa Filološkog fakulteta za normalizaciju stanja u okviru svoje ustanove. Vanredno stanje koje traje na Filološkom fakultetu skoro dve godine takođe ukazuje da je potrebno ustanoviti efikasnije procedure unutar univerziteta koje bi sankcionisale zloupotrebe položaja i povrede integriteta nastavnog i naučnog osoblja. 

Takođe, imajući u vidu da je akademska čestitost jedan od osnovnih principa delovanja MASE, snažno se protivimo najavljenom imenovanju dr Ljiljane Marković na poziciju savetnice u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zalažemo se za definisanje principa da osobe kojima su izrečene najteže sankcije u skladu sa univerzitetskim pravilnicima ne mogu obavljati javne funkcije u obrazovanju i nauci. Smatramo da je takva praksa u suprotnosti ne samo sa načelima čestitosti, već dovodi u pitanje i poštovanje principa evropskog istraživačkog prostora u kojem Srbija nastoji da se pozicionira.