MASA organizuje tribinu povodom najava ponovnog uvođenja služenja vojnog roka

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) Vas poziva na tribinu povodom nedavno aktuelizovane teme obaveznog služenja vojnog roka. MASA je prepoznala temu kao legitimnu i značajnu i za akademsku javnost, jer je prema načinu kako je otvorena, ukazala na neophodnost ozbiljnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa određivanju prioriteta i specifičnih ciljeva razvoja jednog društva i države. Za razvoj dugoročnih planova, politika i mogućnosti veoma su značajne analize i rezultati istraživanja naučnih instituta, fakulteta, ekspertskih timova, kao i uključivanje što šire javnosti, kako bi se jasnije i preciznije utvrdili svi potencijalni problemi i prepreke koji ukazuju na ograničene mogućnosti da se izvrše najavljene promene, odnosno, prikazale pogodnosti i prilike da realizacija ipak bude uspešna.

Segment o kojem se manje govorilo u javnosti, a važan je za temu obaveznog služenja vojnog roka, obuhvata deo realizacije samog regrutnog procesa. U svojoj strukturi ovaj proces podrazumeva i ispunjavanje brojnih kriterijuma, koji kroz standardne procedure isključuju značajan deo potencijalnih regruta, jer potražuju minimalne mentalne, medicinske i fizičke standarde, obrazovne i moralne zahteve, starosne granice, pitanje bezbednosnih provera i slično. Iz tog razloga, važno je da se u javnosti čuje i reč stručnjaka koji dolaze iz različitih naučnih i stručnih tela i institucija u oblasti medicine (psihijatrije, javnog zdravlja), obrazovanja, bezbednosti, fizičke kulture i vaspitanja, ekonomije i mnogih drugih.

Tribina će se održati u utorak, 21.6.2022. godine u 18h u Klubu Polet (Cetinjska 15, Beograd).

Govornici/e:

  1. Jovan Mirić, prof. Filozofskog fakulteta u penziji (Katedra za razvojnu psihologiju)
  2. Svetlana Stanarević, vanredni profesor, Fakultet bezbednosti UB
  3. Slobodan Spasić, psiholog, doktorant
  4. dr Miroslav Marković (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, predsednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta)

U pozadini pitanja obaveznog služenja vojnog roka, nalaze se i sledeća pitanja koja ćemo otvoriti:

1) Kako naše društvo, odnosno predstavnici državnih institucija i donosioci odluka određuju prioritete i da li se pri tim odlukama oslanjaju na pouzdane podatke i rezultate istraživanja; koliko su upoznati sa značajem i razumevanjem prednosti i ograničenja nekih informacija i podataka; koliko i na koji način se uključuje šira javnost, naročito kada su u pitanju teme koje dolaze iz sfere bezbednosti i koje zahtevaju sve veću otvorenost i mogućnost da se realizuje i primerena javna rasprava.

2) Koliko je akademska zajednica spremna da se uključuje u javnu raspravu povodom pitanja koja predstavljaju strateška opredeljenja našeg društva i države u sferi bezbednosti, ali i šire; da li raspolaže sa dovoljno kapaciteta i značajnih istraživačkih poduhvata koji mogu rezultirati većim doprinosom u ispunjavanju normativnih, političkih, strateških i operativnih zahteva, kako bi se život odvijao u uslovima veće sigurnosti, bezbednosti i boljeg kvaliteta.

3) Da li se planiranje javnih politika sprovodi na integrisan način, pri čemu se obraća pažnja na ravnotežu između odgovora na bezbednosne potrebe i druge suštinske potrebe stanovništva (kao što su obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, pristup čistoj vodi, hrani, pristup energiji itd) i zašto ne? Predstavnici akademske zajednice i institucija obrazovanja na svim nivoima svojim različitim specijalizacijama, predstavljaju skup stručnosti koji može doprineti poboljšanju odgovora države na višedimenzionalne (bezbednosne) potrebe građana, ali isto tako podržati donosioce javnih odluka analizom potreba, analizom mogućnosti, nezavisnom evaluacijom postojećih politika i formulisanjem predloga za budući rad. Pozivaju se učesnici tribine da daju svoje mišljenje i iznesu stavove o aktuelnoj temi obaveznog služenja vojnog roka, kroz koju se reflektuju i mnoga druga važna pitanja u našem društvu, koja traže zadovoljavajuće odgovore i rešenja.