Koordinacioni odbor

Bojana Bodroža

Bojana Bodroža je psihološkinja i docentkinja na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U periodu od 2010. do 2015. bila je zaposlena na Institutu za pedagoška...

Dalibor Petrović

Dalibor Petrović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na odeljenju za Sociologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vanredni profesor je sociologije na Univerzitetu u Beogradu gde predaje na Saobraćajnom, Filozofskom i...

Dušan Pavlović

Dušan Pavlović je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde predaje savremenu političku ekonomiju sa teorijom javnog izbora. Oblasti intresovanja su mu teorija racionalnog izbora i politička ekonomija demokratskih...

Đorđe Pavićević

Đorđe Pavićević je redovni profesor političke teorije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde predaje na više kurseva među kojima su Savremena politička filozofija, Teorije i politike pravde, Kritike demokratije...

Galjina Ognjanov

Završila je Treću beogradsku gimnaziju, a potom je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao redovni...

Gazela Pudar Draško

Naučna saradnica i direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gazela Pudar Draško je diplomirala, magistrirala i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, baveći se...

Jelena Jerinić

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, Jelena Jerinić predaje Ustavno pravo, Upravno pravo i Pravo lokalne samouprave. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, magistrirala na Univerzitetu u Utrehtu...

Milutin Stepić

Miltuin Stepić je naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ se teorijski i eksperimentalno bavi problemima nelinearne optike i primenom fotoosetljivih medikamenata u terapiji kancera. Diplomirao je i...

Oliver Tošković

Doktorirao je psihologiju opažanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radi kao docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, a radio...

Vladan Čokić

Doktor medicinskih nauka Vladan Čokić je naučni savetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Magistrirao na medicinskoj genetici i doktorirao na hematologiji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu....