Otvorena Pandorina kutija – celovito saopštenje Mase

Beogradski univerzitet, kao najveća obrazovna ustanova u Srbiji, ima u svom sastavu 11 naučno-istraživačkih instituta. Upravo ovi instituti, zajedno sa fakultetima, doprinose međunarodnoj i naučnoj afirmaciji Univerziteta u Beogradu. Prema Zakonu o visokom obrazovanju autonomija univerziteta podrazumeva pravo na uređenje unutrašnje organizacije i izbor organa upravljanja. Prema Statutu Univerziteta u […]

Sastanak u Fondu za nauku

Predstavnice Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti Galjina Ognjanov i Gazela Pudar Draško su prisustvovale 18.februara sastanku na poziv Fonda za nauku, a povodom dopisa Mase za unapređenje transparentnosti konkursa Fonda. Na sastanku je bilo reči o toku Promis konkursa, kao i o novom planiranom programu Ideje. Ukazano nam je sledeće, povodom […]

Podrška akademiku Dušanu Teodoroviću

S velikim ogorčenjem osuđujemo nove medijske napade na profesora Saobraćajnog fakulteta i akademika Dušana Teodorovića u kojima ga kritičari bez stručnih kvalifikacija, moralnih skrupula i ijednog argumenta optužuju za nestručnost, plagiranje i izostanak patriotizma. Optužbe protiv akademika Teodorovića svakim danom su sve prizemnije, ali dolaze od ljudi koji, osim što […]

Povodom kandidature za REM

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA je nestranačka asocijacija formirana sa ciljem da okupi sve pripadnice i pripadnike akademske zajednice koji su spremni da se angažuju na jačanju glasa struke kroz zalaganje za konzistentnu primenu osnovnih principa akademskog rada i njihovu odbranu kad su ugroženi. U svom delovanju Masa […]

Masa održala sastanak u Novom Sadu

U kulturnom centru CK13 održan je prvi sastanak Mase u Novom Sadu. Prisutnim članovima akademske zajednice sa Univerziteta u Novom Sadu obratili su se poverenica Mase za Novi Sad dr Bojana Bodroža i članovi koordinacionog odbora Mase dr Vladan Čokić i dr Dalibor Petrović. U sadržajnom i otvorenom razgovoru sa […]

Nacionalno akreditaciono telo pod lupom

MASA izražava zabrinutost povodom ispunjavanja standarda koji bi omogućili ukidanje suspenzije Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) unutar Evropske asocijacije za visoko obrazovanje (ENQA). NAT je ključno telo u sistemu srpskog visokog obrazovanja, jer nadzire kvalitet studija i odobrava studijske programe na svim fakultetima i višim školama. Ovo telo dobilo je 2012. […]

Zahtev za transparentnošću konkursa Fonda za nauku

Akademska zajednica je pozdravila osnivanje Fonda za nauku Republike Srbije (Fond), koji bi trebalo da podstakne razvoj naučnih istraživanja i primenu njihovih rezultata radi bržeg društvenog, tehnološkog, kulturnog i ekonomskog razvoja Republike Srbije. U tom kontekstu je i vest da će Fond u oceni predloga projekata u okviru svojih programa […]

Facebook
Twitter