• 2020

 • Konferencija za štampu povodom ukidanja autonomije naučnih instituta

  Pozivamo Vas na konferenciju za štampu povodom pokretanja inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o nauci i istraživanjima. Konferencija će se održati u Medija centru (Terazije 3, Beograd) u utorak 11. februara sa početkom u 12 časova. Na konferenciji će govoriti Janko Baljak (Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti), Vladan Čokić (Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u […]

 • Zahtev za hitnim rešavanjem radnog statusa nastavnica u Ćupriji

  Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti (MASA) osuđuje praksu zapošljavanja kadrova na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, odsek u Ćupriji, zbog koje je, do sada, osam kvalifikovanih nastavnica izgubilo radno mesto u poslednjih godinu dana. Svaka od ovih nastavnica uredno se prijavila na konkurs za mesto predavača iz svoje stručne oblasti. U pitanju su Zdravstvena nega, Integrativna […]

 • Nacionalno akreditaciono telo pod lupom

  MASA izražava zabrinutost povodom ispunjavanja standarda koji bi omogućili ukidanje suspenzije Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) unutar Evropske asocijacije za visoko obrazovanje (ENQA). NAT je ključno telo u sistemu srpskog visokog obrazovanja, jer nadzire kvalitet studija i odobrava studijske programe na svim fakultetima i višim školama. Ovo telo dobilo je 2012. status punopravnog člana ENQA, čime […]

 • Zahtev za transparentnošću konkursa Fonda za nauku

  Akademska zajednica je pozdravila osnivanje Fonda za nauku Republike Srbije (Fond), koji bi trebalo da podstakne razvoj naučnih istraživanja i primenu njihovih rezultata radi bržeg društvenog, tehnološkog, kulturnog i ekonomskog razvoja Republike Srbije. U tom kontekstu je i vest da će Fond u oceni predloga projekata u okviru svojih programa koristiti najbolja uporedna iskustva i […]

 • 2019

 • Podrška koleginici Biljani Aranđelović sa Arhitektonskog fakulteta u Nišu

  MASA podržava koleginicu Biljanu Aranđelović sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu u nastojanju da bude izabrana u više zvanje, jer već od 2014. godine ispunjava zakonske uslove za takav izbor. Na Fakultetu je angažovana od 2009. god. kao docent na predmetima Umetnost i arhitektura, Savremena arhitektura i Arhitektura Srbije XX veka, koji spadaju u oblast društveno-humanističkih […]

 • MASA zahteva razrešenje Zukorlića

  Zabrinjavajuće je sa koliko osvetoljubivosti, prezira i gneva se u Narodnoj skupštini Srbije ovih dana govorilo o jednoj od najvažnijih i najuglednijih naučno-obrazovnih institucija našeg društva i njihovim predstavnicima. Umesto da najviše zakonodavno telo u Republici Srbiji raspravlja o razrešenju jednog od predstavnika izvršne vlasti koga je Univerzitet u Beogradu nedavno osudio zbog plagiranja njegove […]

 • MASA pozdravlja odluku Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu

  MASA pozdravlja odluku Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu kojom je utvrđeno neakademsko ponašanje, odnosno plagijat, aktuelnog Ministra finansija Republike Srbije, Siniše Malog, prilikom izrade svoje doktorske disertacije.  Ovim još nije stavljena tačka na aferu koja je ozbiljno uzdrmala kredibilitet i integritet Beogradskog univerziteta, ali jeste postavljen jasan okvir za dalju borbu protiv urušavanja […]

 • Odgovor MPNTR povodom otvorenog pisma Mase

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je uputilo odgovor na otvoreno pismo Mase povodom „Trećeg poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama”. Odgovor možete preuzeti na sledećem LINKU. Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti tražila je preformulisanje dva uslova ovog poziva: 1. Da pravo […]

 • Otvoreno pismo povodom Trećeg poziva za mlade istraživače

  Povodom „Trećeg poziva za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama (u daljem tekstu NIO)”, objavljenog 6. novembra 2019. godine, Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti traži preformulisanje dva uslova ovog poziva: 1. Da pravo podnošenja prijave imaju mladi istraživači koji imaju prvi put upisanu prvu […]

 • Saopštenje povodom upita studenata Univerziteta u Beogradu

  Čitava akademska zajednica u Srbiji, kao i šira javnost, očekivala je da Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu donese odluku o validnosti doktorata Siniše Malog 4.11.2019. Ovaj datum utvrđen je dogovorom od 24.09.2019. između uprave Univerziteta u Beogradu i studenata koji su blokirali Rektorat zahtevajući da se napokon reši pitanje spornog doktorata Siniše Malog, […]

Facebook
Twitter